Drepturile și sănătatea refugiaților, migranților și apatrizilor trebuie protejate în cadrul eforturilor de combatere a COVID-19.

Comunicat de presă comun al OHCHR, OIM, UNHCR și OMS

O fetiță refugiată din comunitatea de indigeni Warao din Venezuela se spală pe mâini după o sesiune de educație privind prevenirea răspândirii infecției cu noul coronavirus, organizată de UNHCR și unul dintre ONG-urile sale partenere, Fraternidade, la un adăpost în Boa Vista, nordul Braziliei. © UNHCR/Allana Ferreira

În fața crizei generate de COVID-19, suntem vulnerabili cu toții. Virusul ne-a demonstrat că nu face discriminări – însă numeroși refugiați, cei strămutați forțat, apatrizii și migranții sunt expuși unui risc ridicat.

Trei sferturi dintre refugiați la nivel mondial și numeroși migranți sunt găzduiți în regiuni aflate în curs de dezvoltare în care sistemele de sănătate sunt deja împovărate și cu capacitate redusă. Mulți dintre aceștia trăiesc în tabere, așezări, adăposturi improvizate sau centre de recepție supraaglomerate, fără acces corespunzător la servicii de sănătate, apă potabilă și salubrizare.

O situație îngrijorătoare în mod particular este aceea a refugiaților și migranților plasați în centre de detenție mai mult sau mai puțin formale, în condiții aglomerate și insalubre. Având în vedere consecințele fatale pe care le-ar putea avea o epidemie COVID-19 într-un astfel de context, aceștia ar trebui scoși de-acolo neîntârziat. Copiii migranți și familiile lor, precum și persoanele deținute fără un temei legal bine întemeiat ar trebui puși în libertate imediat.

Acest virus poate fi combătut numai printr-o abordare incluzivă care protejează drepturile la viață și la sănătate ale fiecărei persoane. Migranții și refugiații sunt expuși într-o proporție mult mai mare excluziunii, stigmatizării și discriminării, mai cu seamă atunci când sunt fără acte. Pentru a evita o catastrofă, guvernele trebuie să facă tot posibilul pentru a proteja drepturile și sănătatea tuturor. De fapt, protejând drepturile și sănătatea tuturor oamenilor, vom contribui la combaterea răspândirii virusului.

Este absolut esențial ca toată lumea, inclusiv migranții și refugiații, să beneficieze de acces egal la serviciile de sănătate și să fie inclusă efectiv în demersurile naționale de combatere a COVID-19, inclusiv în cele de prevenire, testare și tratament. Incluziunea va servi nu numai la protejarea drepturilor refugiaților și migranților, ci și la protejarea sănătății publice și la frânarea propagării COVID-19 la nivel global. Deși multe țări protejează și găzduiesc populații de refugiați și migranți, ele nu dispun întotdeauna de capacitatea necesară gestionării unei situații de criză precum cea reprezentată de COVID-19. Pentru a asigura refugiaților și migranților acces adecvat la serviciile naționale de sănătate, statele ar putea avea nevoie de sprijin financiar suplimentar, și aici, instituțiile financiare mondiale ar putea juca un rol principal în punerea la dispoziție a fondurilor necesare.

Deși țările își închid frontierele și limitează deplasările transfrontaliere, există în continuare modalități prin care restricțiile la frontiere pot fi gestionate astfel încât drepturile internaționale ale omului și standardele de protecție a refugiaților, inclusiv principiul nereturnării, să fie respectate, spre exemplu prin carantină și controale medicale.

Acum mai mult ca oricând, deoarece COVID-19 reprezintă o amenințare globală la adresa umanității noastre colective, ar trebui să ne concentrăm în primul rând pe protejarea vieții, indiferent de statutul fiecărei persoane. Criza cu care ne confruntăm necesită o abordare internațională coerentă și eficace care nu pierde pe nimeni din vedere. În acest moment de răscruce, cu toții trebuie să facem front comun în jurul aceluiași obiectiv, luptând împotriva acestui virus. Mulți dintre refugiați, cei strămutați forțat, apatrizi și migranți posedă abilități și resurse care pot fi și ele parte din soluție.

Nu putem permite ca teama sau intoleranța să submineze drepturile sau să compromită eficacitatea eforturilor de combatere a pandemiei. Suntem toți în aceeași situație. Vom putea învinge acest virus numai atunci când fiecare dintre noi este protejat.

 

Contacte presă: