Eforturile de promovare (Advocacy) țintesc să transforme politicile și serviciile adresate persoanelor strămutate și apatrizilor, la nivel național, regional și global. Aceastea reprezintă o componentă vitală a activității UNHCR.

Atât în țările de azil cât și în cele de origine, UNHCR lucrează cu structurile politice, economice și sociale pentru a armoniza politicile, practicile și legislația națională cu legislația internațională.

În situațiile de strămutare forțată, practicile de advocacy ne ajută să influențăm guvernele, ONG-urile partenere și opinia publică în vederea implementării practicilor de protecție a persoanelor vulnerabile.

Susține munca noastră