Monitorizarea condiţiilor de recepţie

Standarde decente de viaţă

Condiţiile de recepţie reprezintă, cu alte cuvinte, modul în care un stat tratează solicitanţii de azil din momentul depunerii cererii de azil. Condiţiile de recepţie includ accesul la informaţii la frontieră, condiţiile de trai din centrele de refugiaţi, accesul la consiliere juridică, accesul la educaţie, la îngrijire medicală, la angajare, durata procedurii de azil sau libertatea de mişcare.

În conformitate cu drepturile omului internaţionale şi regionale şi a instrumentelor dreptului refugiaţilor, statele au responsabilitatea de a respecta şi de a asigura drepturile omului tuturor celor aflaţi pe teritoriul lor, sau sub jurisdicţia lor. Asta înseamnă că trebuie să ofere condiţii de primire corespunzătoare, în conformitate cu standardele internaţionale.

Cu toate acestea, în practică, statele au un anumit grad de libertate în ceea ce priveşte formele şi tipul de sprijin pe care le oferă refugiaţilor şi solicitanţilor de azil. Unele asigură numai un nivel minim de tratament, în timp ce alte state oferă o gamă largă de drepturi şi avantaje. De asemenea, statele au de multe ori o interpretare diferită asupra definiţiei standardelor minime.

În conformitate cu mandatul său, UNHCR doreşte să se asigure că tratamentul oferit de către state refugiaţilor şi solicitanţilor de azil sunt de un nivel adecvat şi în conformitate cu standardele internaţionale. Prin urmare, UNHCR monitorizează în permanenţă condiţiile de primire şi prin intermediul ONG-urilor partenere şi pledează pentru îmbunătăţirea acestora în cazul în care nu îndeplinesc standardele.

Monitorizarea se concentrează la o serie de aspecte, printre altele, perioada de timp pe care au petrecut-o în detenţie solicitanţii de azil, condiţiile generale de trai din centrele de detenţie, recepţie şi cazare, calificarea personalului şi interpreţilor care asistă refugiaţii şi solicitanţii de azil , asigurarea unei educaţii de calitate pentru copii de vârstă şcolară sau calitatea serviciilor medicale.

Nivelul standardelor de primire poate afecta şansele de integrare pe viitor. Prin urmare, UNHCR consideră că este esenţial ca statele să asigure condiţii adecvate de trai solicitanţilor de azil pe parcursul procedurii şi să le permită implicarea în formarea lingvistică şi activităţi sociale. În funcţie de durata procedurii de azil, UNHCR încurajează guvernele să le permită solicitanţilor de azil accesul la angajare.