Promovarea integrării

 Acceptat de o gazdă generoasă

 

Mulţi refugiaţi trăiesc de la an la an, cu puţine speranţe de a fi vreodată capabili să se întoarcă acasă. Pentru ei, singura soluţie este construirea unei noi vieţi şi a unui cămin în ţara de azil şi de a se integra în comunitatea locală.

Pentru UNHCR integrarea este un proces dinamic, multi-faţetat, care duce la drepturi depline şi egale de membru în societatea gazdă. Convenţia din 1951 privind statutul refugiaţilor enumeră o serie de drepturi socio-economice şi juridice necesare pentru integrarea cu succes. Acestea includ, printre altele, libertatea de mişcare, accesul la educaţie şi la angajare, posibilitatea de a achiziţiona bunuri şi – pe termen lung – posibilitatea de a cere şi a primi cetăţenia ţării-gazdă.

Un timp îndelungat, majoritatea ţărilor din Europa Centrală au fost considerate ţări de de tranzit şi au făcut puţine progrese în a dezvolta sisteme şi politici de integrare. În multe cazuri, această situaţie a condus la existenţa unui număr de oameni cu insuficientă asistenţă pentru învăţarea limbii, găsirea unui loc de muncă şi a unei case, sau obţinerea unei calificări profesionale. În ultimii ani, s-au făcut unele eforturi şi progrese pentru a facilita o mai bună integrare a refugiaţilor; o serie de programe şi politici au fost dezvoltate.

UNHCR acordă o atenţie sporită problemei de integrare în regiune. În scopul de a sfătui mai bine guvernele cu privire la politicile de integrare, am elaborat două documente detaliate în aprilie 2009: o Notă privind integrarea refugiaţilor în Europa Centrală şi o Agendă pentru integrarea refugiaţilor în Europa Centrală. Acestea conţin o imagine de ansamblu a ceea ce este integrarea, în practică, şi care sunt măsurile pe care politicile de integrare ar trebui să le aplice.

În promovarea integrării refugiaţilor, UNHCR din Europa Centrală pledează pentru dezvoltarea unor legislaţii şi politici relevante, cu privire la învăţământ, sănătate, bunăstare socială şi ocuparea forţei de muncă. De asemenea, face lobby pentru crearea de servicii care să le permită solicitanţilor de azil să obţină independenţă în vederea facilitării integrării lor, dacă sunt recunoscuţi ca refugiaţi. UNHCR atrage atenţia asupra impactului condiţiilor de primire, cum ar fi condiţiile din centrele pentru refugiaţi cu privire la şansele de integrare. În plus, Agenţia ONU pentru Refugiaţi încearcă să faciliteze reîntregirea familiei, în parte prin identificarea cazurilor care au stabilit deja un precedent.

Procesul de integrare implică o serie de actori, de la ministere şi municipalităţi, până la ONG-uri, angajatori, sindicate, şcoli, furnizori de servicii medicale, sistemul bancar şi proprietari, printre multe altele.

Pentru a evalua etapele de integrare, Reprezentanţa Regională din Europa Centrală a elaborat un instrument cuprinzător de evaluare a integrării, în colaborare cu Grupul pentru Politica Migraţiei (Migration Policy Group). Instrumentul va ajuta măsurarea nivelului de succes şi de integrare cu ajutorul a peste 200 de indicatori. Instrumentul proiectării va fi pilotat, atât în ţări ale Europei Centrale cât şi în alte state europene, pe o perioadă de 18 luni. La finalizare, acesta va servi drept etalon pentru a evalua respectarea de către state a standardelor UE privind integrarea refugiaţilor şi a solicitanţilor de azil.