Cum să transmiteţi copiilor aflaţi în situaţii de migraţie informaţii pe înţelesul lor

Descarcă Manualul

Acest manual practic pentru profesioniștii care lucrează cu copiii afectați de migrație sau supuși în alt fel
mobilității a fost elaborat de Divizia pentru Drepturile Copilului din cadrul Consiliul Europei în contextul
Strategiei Consiliului Europei pentru Drepturile Copilului (2016-2021) și Planului de Acțiune al Consiliului
Europei privind Protecția Copiilor migranți și refugiați (2017-2019).

La elaborarea acestui manual, au colaborat cu Divizia pentru Drepturile Copilului multe persoane,
copii și profesioniști din diferite state membre ale Consiliului Europei. Mulțumirile noastre speciale sunt
adresate participanților care au luat parte la masa rotundă privind comunicarea informațiilor pe înțelesul
copiilor afl ați în situație de migrație, care a avut loc la Strasbourg pe 29 și 30 noiembrie 2017, tuturor
celor care au participat la apelul lansat pentru exemple de practici promițătoare cu privire la modul de
comunicare a informațiilor pe înțelesul copiilor, care au avut loc în noiembrie 2017 și tuturor copiilor care
au participat la consultările care au avut loc în octombrie și noiembrie 2017, la care au participat copii
din cinci state membre ale Consiliului Europei.

Consiliul Europei mulțumește grupului de lucru de experți care a participat în calitate de co-autor la
elaborarea acestui manual pe baza propriei lor expertize, precum și a constatărilor și recomandărilor din
cadrul mesei rotunde, a unor exemple selectate de practici promițătoare primite și a opiniilor exprimate
în cadrul consultărilor copiilor.

De asemenea, Consiliul Europei dorește să mulțumească următoarelor organizații pentru participarea la
procesul de redactare și revizuire:

Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), Agenției Europene de Informare și
Consiliere pentru Tineret (ERYICA), Parteneriatului dintre Comisia Europeană și Consiliul Europei în
domeniul Tineretului, Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) și Agenției
Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX).

Continue reading Cum să transmiteţi copiilor aflaţi în situaţii de migraţie informaţii pe înţelesul lor