Kalıcı Çözümler

Mültecileri korumak ve onlara yardımcı olmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz, ancak nihai hedefimiz, mültecilerin hayatlarını yeniden inşa etmelerini sağlayacak çözümler bulmaktır.

Mültecilerin hayatlarını onurlu ve barış içinde yaşamalarını sağlayacak çözümler bulmak çalışmalarımızın temel bir parçasıdır. Bu çözümler gönüllü geri dönüş, üçüncü ülkeye yerleştirme ve entegrasyonu kapsar.

Sizin desteğiniz, buna en çok ihtiyacı olanlar için daha güvenli ve istikrarlı bir dünya yaratmamıza yardımcı olmaktadır.

Gönüllü geri dönüş, evlerine dönme konusunda cesurca karar vermiş olan mülteciler için bir çözüm olabilir. UNHCR, menşe ülke ve uluslararası toplumla birlikte, kişilerin kendi ülkelerini bizzat gidip görmeleri için gerçekleştireceği ziyaretleri, eğitim, hukuki yardım ve aile birleşimi yoluyla bu tercihi kolaylaştırmaya çalışmaktadır. Çalışmalarımız, yüz binlerce insanın Angola ve Somali gibi ülkelere, evlerine geri dönmelerine yardımcı olmuştur.

Devam eden çatışmalar, savaşlar ya da zulüm nedeniyle ülkelerine geri dönemeyenler için üçüncü ülkeye yerleştirme alternatiflerden biridir. Bu sürece yardımcı olmak için kültürel oryantasyon, dil ve mesleki eğitimin yanı sıra eğitim ve istihdama erişim sağlıyoruz. Ancak dünya genelinde UNHCR’nin yetkisi altındaki 20,4 milyon mültecinin yüzde birinden daha azının dosyası üçüncü ülkeye yerleştirilme için sunulmuştur.

Evlerine dönemeyenler için bir başka alternatif de ev sahibi topluma entegrasyondur. Bu genellikle karmaşık bir süreçtir ve hem bireylerin hem de ev sahibi toplumların üzerine önemli sorumluluk yükler. Bununla birlikte, mültecilerin sosyal ve ekonomik olarak katkıda bulunmalarını sağlayan faydaları da bulunmaktadır. Geçtiğimiz on yıl içinde dünya genelinde 1.1 milyon mülteci, sığındıkları ülkenin vatandaşı olmuştur.