Jean-Pierre Hocké (İsviçre): 1986–1989

“Sonuç olarak, mültecilerin korunması, uluslararası sözleşmelerden daha çok ulusların toplu vicdanına bağlıdır.”

Jean-Pierre Hocké, UNHCR’ye katılmadan önce Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Operasyon Direktörü olarak görev yapmıştır. Yüksek Komiser olarak, Orta Amerika’daki ‘CIREFCA sürecini’ başlatmada kilit rol oynamış ve ülkeye geri dönenlere ve savaştan etkilenen nüfusa yardım ederek bölgedeki barışı sağlamlaştırmaya yardımcı olmuştur.

Görev süresince, Çinhindi mülteci krizi derinleşmiş ve UNHCR, Vietnamlı mültecilerin gönüllü geri dönüşünü sağlamak için yoğun olarak çalışmıştır. Kuruluşumuz ayrıca Sudan’daki Etiyopyalı mültecilere ve Etiyopya’daki Somalili mültecilere yönelik büyük kamplar kurmuş ve yönetmiştir.

Jean-Pierre Hocké’nin konuşmaları (İngilizce)