LGBTİ Bireyler

Hiç kimse cinsel yönelimi ya da cinsel kimliği nedeniyle evinden ayrılmak zorunda bırakılmamalıdır.

Ancak bazı ülkelerde birçok Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans veya İnterseks (LGBTİ) birey her gün ayrımcılığa, zulme ve şiddete maruz kalmakta ve genellikle başka bir yerden iltica talebinde bulunmaktan başka seçeneği kalmamaktadır. Diğer LGBTİ bireyler ise korkuyla engellenip sessizlik içinde acı çekmekte ve hâlihazırda hassas durumları daha da kötüleşmektedir.

UNHCR olarak LGBTİ mültecileri ve sığınmacıları her yerde korumak için çalışıyoruz.

Son zamanlarda LGBTİ mülteci ve sığınmacıların sayısı, çoğu 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi’ne göre ‘belli bir toplumsal gruba mensup’ olarak değerlendirilmeleri suretiyle artmıştır. Günümüzde dünyada 77 ülkede aynı cinsiyetle ilişki suç sayılmakta ve yedi ülkede ise ölüm cezası uygulanmaktadır.