Управление и организация | Как се управлява и организира ВКБООН

Агенция на ООН за бежанците се управлява от Общото събрание на ООН и Икономическия и социален съвет (ИСС). Двугодишните програми и съответните бюджети на агенцията се одобряват от Изпълнителния комитет на ВКБООН, в момента включващ 85 члена. Програмите и бюджетът се представят от Върховния комисар (понастоящем Антониу Гутериш), който се […]

Агенция на ООН за бежанците се управлява от Общото събрание на ООН и Икономическия и социален съвет (ИСС). Двугодишните програми и съответните бюджети на агенцията се одобряват от Изпълнителния комитет на ВКБООН, в момента включващ 85 члена. Програмите и бюджетът се представят от Върховния комисар (понастоящем Антониу Гутериш), който се назначава на поста от Общото събрание на ООН.

Мандатът на ВКБООН е определен в Статута на ВКБООН от 1950г. Първоначално Агенцията на ООН за бежанците е създадена с тригодишен мандат, за да окаже помощ на европейските бежанци, разселени по време на Втората световна война. Тъй като бежанският проблем не изчезва, а се превръща в постоянно явление, агенцията е принудена да подновява мандата си на всеки няколко години. Едва през 2003г. Общото събрание на ООН удължава мандата на организацията за неопределен срок, “докато се разреши проблемът с бежанците “.

Като ръководител на организацията, Върховният комисар отговаря за управлението и контрола на ВКБООН. Той управлява работата на агенцията с помощта на заместник-върховен комисар и помощниците на Върховния комисар за закрила и операции. Върховният комисар докладва за работата на ВКБООН веднъж годишно пред ИСС и Общото събрание.

Агенцията има около 7 680 души местен и международен персонал в повече от 125 държави. Основната работа на ВКБООН се извършва на място и се организира от регионални бюра, представителства, допълнителни и местни офиси, често на много отдалечени места по света. Дейностите в отделни държави се ръководят от представители на Върховния комисар. Освен това има множество регионални представители, които отговарят за координацията на дейностите в даден регион като Централна Европа, съставен от множество държави.

През годините дейността на ВКБООН по света стават все по-сложни, като се започне от набиране на кадри и осигуряване на тяхната сигурност в опасни ситуации и се стигне до организиране на всякакви доставки – от медицински продукти и храни до наемане на самолети. Специализираните отдели, базирано предимно в централата в Женева , ръководят основни области като операции, закрила, външни отношения, човешки ресурси и финансиране. Редица регионални бюра свързват централата и националните представителства.