Тристранно споразумение за по-добра правна помощ на търсещите закрила

Споразумението бе подписано от Националното бюро за правна помощ при Министерството на правосъдието, Представителството на ВКБООН в България, и Българския хелзинкски комитет.

Tripartite agreement on better legal aid to asylum seekers in Bulgaria. Photo credits: Hristo Panchugov

Националното бюро за правна помощ (НБПП) при Министерството на правосъдието на Република България, Представителството на ВКБООН в България (ВКБООН) и Програмата за правна защита на бежанци и мигранти при Български хелзинкски комитет (БХК) подписаха тристранен документ за сътрудничество.

Според документа, трите организации ще си сътрудничат за осигуряването на по-качествена правна помощ на лица в производство за предоставяне на международна закрила в България. Сред целите на общата им работа е повишаване на квалификацията на служебните адвокати, вписани в Националния регистър за правна помощ, които ще бъдат определени да осъществяват правна помощ за лицата, търсещи международна закрила. Освен това организациите ще изработят критерии за оценка на качеството на предоставяната от служебните адвокати правна помощ по случаите на лица, които търсят закрила в България.

От името на Национално бюро за правна помощ при МП документът беше подписан от председателя му Елена Чернева – Маркова, Илиана Савова представляваше Програма за правна защита на бежанци и мигранти на БХК, а от името на ВКБООН тристранният документ беше подписан от Матайс Льо Рут, представител на организацията в България.

Tripartite agreement on better legal aid to asylum seekers in Bulgaria

The National Legal Aid Bureau, the UN Refugee Agency and the Bulgarian Helsinki Committee, Refugees and Migrants Program signed a tripartite agreement for mutual cooperation.

The three organizations will cooperate to provide better quality legal assistance to persons who are seeking asylum in Bulgaria. They will aim to enhance the qualifications of lawyers registered in the National Register of Legal Aid who will be designated to provide legal assistance to persons seeking international protection. In addition, the organizations will develop criteria for assessing the quality of legal assistance provided by lawyers to asylum seekers.

The document was signed by the chair of the National Legal Aid Bureau – Mrs. Elena Cherneva-Markova, Mrs. Iliana Savova from the Helsinki Committee Refugees and Migrants program, and Mathijs Le Rutte, the UNHCR Representative in Bulgaria.