Вижте още данни за процедурата по предоставяне на международна закрила в България.

Научете повече тук

374

настанени лица в центровете на Държавната агенция за бежанците при МС към 27 юни 2019 г.


67%

от хората, получили международна закрила в България през 2018 г., са жени и деца


885

са подадените молби за закрила в България към 31-ви май 2019 г.