Vluchtelingenonderwijs in crisis. Meer dan de helft van de schoolgaande vluchtelingenkinderen in de wereld gaat niet naar school.

Van de 7,1 miljoen vluchtelingenkinderen van schoolgaande leeftijd gaat meer dan de helft, namelijk 3,7 miljoen, niet naar school. Dat zegt UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, in een rapport dat vandaag gepubliceerd wordt.

Andrea Victoria González, 17 jaar, poseert voor haar huis in Cucuta, Colombia. Hoewel ze de beste van haar klas is, kan ze door haar ongedefiniëerde status weerhouden worden om naar de universiteit te gaan onder de Columbiaanse wet.

Het rapport, Stepping Up: Refugee Education in Crisis toont aan dat naarmate vluchtelingenkinderen ouder worden, er steeds meer belemmeringen zijn die hen verhinderen om toegang te krijgen tot onderwijs. Slechts 63% van de vluchtelingenkinderen gaat naar de lagere school, terwijl gemiddeld 91% van alle kinderen naar een lagere school gaat. Wereldwijd zit  84% van de jongeren in het secundair onderwijs, terwijl slechts 24% van de vluchtelingen die kans krijgt.

“Op school krijgen vluchtelingen een tweede kans”, zegt Filippo Grandi, VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen. “We laten vluchtelingen in de steek door hen niet de kans te geven de vaardigheden en kennis op te bouwen die ze nodig hebben om in hun toekomst te investeren.”

De sterke daling van het aantal inschrijvingen van vluchtelingen tussen de lagere en de middelbare school is het rechtstreekse gevolg van een gebrek aan financiële middelen om onderwijs voor vluchtelingen te voorzien. Daarom roept UNHCR de overheden, de privé-sector, onderwijsorganisaties en donoren op om financiële steun te verlenen aan een nieuw initiatief om het secundair onderwijs voor vluchtelingen een nieuwe start te geven.

“We moeten investeren in onderwijs voor vluchtelingen of we betalen de prijs van een generatie jongeren die veroordeeld zijn op te groeien zonder de mogelijkheid om zelfstandig te leven, werk te vinden en volledig bij te dragen aan hun gemeenschap,” voegde Grandi eraan toe.

Het secundair onderwijsinitiatief zal zich richten op de bouw en renovatie van scholen, de opleiding van leerkrachten en het geven van financiële steun aan vluchtelingengezinnen, zodat ze de kosten van het naar school sturen van hun kinderen kunnen dekken.

Het rapport van UNHCR vraagt ook om vluchtelingen op te nemen in de nationale onderwijsstelsels in plaats van hen samen te brengen in niet-officiële parallelle scholen, en om een officieel, erkend leerplan te kunnen volgen vanaf de kleuterschool tot en met de middelbare school. Dit zal hen erkende kwalificaties geven die een springplank kunnen zijn naar een universitaire of hogere beroepsopleiding.

Zelfs al overstijgen vluchtelingenjongeren de verwachtingen en halen ze de middelbare school, heeft op dit moment slechts 3% het geluk om een plaats te krijgen in een of andere vorm van hoger onderwijs. Dit verbleekt bij het globale cijfer van 37%.

UNHCR roept ook op tot een meer realistische benadering van scholen, universiteiten en ministeries van onderwijs wat betreft vereiste documenten. Veel vluchtelingen wordt toegang tot de klas ontzegd omdat ze tijdens de vlucht hun opleidingscertificaten en identiteitsdocumenten hebben moeten achterlaten. En zelfs wanneer deze documenten beschikbaar zijn, weigeren sommige gastlanden de certificaten uit het land van herkomst van de vluchtelingen te erkennen.

Er is dringend behoefte aan onderwijs voor vluchtelingenkinderen over de hele wereld. Eind 2018 waren er wereldwijd meer dan 25,9 miljoen mensen op de vlucht, waarvan 20,4 miljoen onder het mandaat van UNHCR. Ongeveer de helft was jonger dan 18 jaar. Miljoenen mensen leefden in langdurige vluchtelingensituaties, met weinig hoop om in de nabije toekomst naar huis terug te keren.

Het mobiliseren van steun voor het initiatief om het secundair onderwijs voor vluchtelingen een duw in de rug te geven, zal een belangrijk onderdeel uitmaken van het komende Global Refugee Forum, dat in december 2019 zal plaatsvinden. Het is een cruciaal moment om de collectieve reactie van landen over de hele wereld op vluchtelingencrises te versterken.

Het volledige rapport

Over het rapport

Stepping Up: Refugee Education in Crisis is het vierde jaarlijkse onderwijsrapport van UNHCR. Het eerste rapport, Missing Out, werd in 2016 gepubliceerd, naar aanleiding van de VN-top voor vluchtelingen en migranten in september 2016, waar donoren afspraken maakten om een meerjarige en voorspelbare financiering te voorzien voor de opleiding van vluchtelingen. Het tweede rapport, Left Behind, werd in 2017 gepubliceerd en legde de nadruk op de kansenkloof tussen vluchtelingenkinderen en hun leeftijdsgenoten. In dat rapport riep UNHCR op om onderwijs fundamenteel in te bouwen in de hulpoperaties aan vluchtelingen. Het derde rapport, Turn the Tide, werd in 2018 gepubliceerd en meldde dat aan het einde van dat jaar vier miljoen vluchtelingenkinderen niet naar school gingen – een toename van een half miljoen vluchtelingenkinderen die niet naar school gingen in amper één jaar tijd.

Het verslag van dit jaar bevat een voorwoord van Filippo Grandi, de VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, en slotopmerkingen van Gordon Brown, de speciaal gezant van de VN voor onderwijs.

Voor technische vragen over onderwijs kunt u contact opnemen met :

  • Ita Sheehy, UNHCR, hoofd van de afdeling Onderwijs, [email protected], +45 20 55 39 39 61.
  • Mamadou Dian Balde, UNHCR, adjunct-directeur, Division of Resilience and Solutions, [email protected], +41 22 739 879.
  • Jackie Strecker, UNHCR, Education Officer, [email protected], +41 22 739 8903.
  • Maren Kroeger, UNHCR, Education Officer, [email protected], +45 45 45 45 45 45 33 63 22 22.

UNHCR-woordvoerders in Genève:

Farha Bhoyroo, Communicatieverantwoordelijke, [email protected], +41 78 910 8546.

Shabia Mantoo, Communicatieverantwoordelijke, [email protected], +41 22 739 7138.

Sybella Wilkes, Communicatieverantwoordelijke, [email protected], +41 22 739 7968.

 

Een volledig multimediapakket, het volledige rapport en de contactgegevens van de woordvoerders van de UNHCR (nationaal en internationaal) zijn te vinden op de mediapagina.