Wereldwijd meer dan 70 miljoen mensen op de vlucht, VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen dringt aan op meer solidariteit

De intern ontheemde Ethiopiërs zoeken hun toevlucht in een productiecentrum in de Yirga Chefe woreda, Gedeo Zone, waar naar schatting 11.000 mensen ter plaatse slapen om warm te blijven van zware regenval met de weingie kledingsstukken die zij meenamen toen zij hun huizen moesten ontvluchtten. ©UNHCR/Anna Hellge

Het aantal mensen dat op de vlucht is voor oorlog, vervolging en conflicten heeft in 2018 een totaal van 70 miljoen overschreden. Dit is het hoogste aantal dat UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, in bijna 70 jaar heeft vastgesteld.

Uit gegevens van het jaarlijkse Global Trends rapport van UNHCR, dat vandaag gepubliceerd wordt, blijkt dat bijna 70,8 miljoen mensen gedwongen op de vlucht zijn. Om dit in perspectief te plaatsen: dit aantal is twee keer zo hoog als 20 jaar geleden, bedraagt 2,3 miljoen meer dan een jaar geleden, en komt overeen met een bevolkingsaantal dat gelijkwaardig is aan dat van Thailand of Turkije.

Het cijfer van 70,8 miljoen is onder voorbehoud, dit vooral omdat de crisis in Venezuela nog steeds slechts gedeeltelijk in dit cijfer werd opgenomen. In totaal hebben sinds 2015 zo’n 4 miljoen Venezolanen hun land verlaten, waardoor de vluchtelingencrisis tot een van de grootste recente crises ter wereld behoort. Hoewel de meerderheid van de Venezolanen nood heeft aan internationale bescherming, hebben op dit moment slechts ongeveer een half miljoen Venezolanen de stap gezet om formeel asiel aan te vragen.

“Wat we uit deze cijfers kunnen afleiden, is een verdere bevestiging van een aanhoudend stijgende trend van het aantal mensen dat oorlog, conflicten en vervolging ontvlucht, op zoek naar bescherming. Hoewel de taal rond vluchtelingen en migranten vaak verdeeldheid zaait, zijn we ook getuige van een overvloed aan vrijgevigheid en solidariteit, in het bijzonder van gemeenschappen die grote aantallen vluchtelingen opvangen. We zien ook een ongekende betrokkenheid van nieuwe actoren, waaronder ontwikkelingsactoren, de privésector en individuen, wat niet alleen de geest van het Global Compact inzake vluchtelingen weerspiegelt maar ook waarmaakt,” aldus de VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, Filippo Grandi. “Wij moeten voortbouwen op deze positieve voorbeelden en onze solidariteit verdubbelen met de vele duizenden onschuldige mensen die elke dag gedwongen worden hun huizen te ontvluchten “.

Het totaal van 70,8 miljoen mensen dat in het Global Trends Report werd opgenomen, bestaat uit drie grote groepen. De eerste zijn de vluchtelingen: mensen die gedwongen zijn hun land te ontvluchten vanwege conflicten, oorlog of vervolging. In 2018 bereikte het aantal vluchtelingen wereldwijd 25,9 miljoen, 500.000 meer dan in 2017. In dit aantal zijn ook 5,5 miljoen Palestijnse vluchtelingen opgenomen die onder het mandaat van het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) vallen.

De tweede groep zijn asielzoekers – mensen buiten hun land van herkomst en die internationale bescherming genieten, maar wachten op de uitkomst van hun aanvraag voor de vluchtelingenstatus. Eind 2018 waren er wereldwijd 3,5 miljoen asielzoekers.

De derde en grootste groep, 41,3 miljoen, zijn mensen die binnen de eigen landsgrenzen op de vlucht zijn, een categorie die wordt aangeduid als intern ontheemden.

De groei van mensen op de vlucht was echter niet evenredig met de oplossingen die gevonden worden voor mensen die gedwongen hun thuis hebben moeten verlaten. Voor vluchtelingen is de beste oplossing om vrijwillig en in veiligheid en waardigheid naar huis terug te kunnen keren. Andere oplossingen zijn onder meer integratie in de gastgemeenschap of hervestiging naar een derde land. In 2018 werden echter slechts 92.400 vluchtelingen hervestigd, dat is minder dan 7 procent van diegenen die op hervestiging wachten. Ongeveer 593.800 vluchtelingen konden naar huis terugkeren, terwijl 62.600 vluchtelingen genaturaliseerd werden.

“Bij elke vluchtelingensituatie, waar dan ook en ongeacht de duur, moet er een blijvende nadruk liggen op het vinden van oplossingen zodat vluchtelingen naar huis kunnen terugkeren,” aldus Grandi. “Dit is een complexe uitdaging waarvoor UNHCR zich voortdurend inzet, maar die enkel kan opgelost worden als alle landen samenwerken voor een gemeenschappelijk doel. Het is een van de grootste uitdagingen van deze tijd”.

 

Global Trends 2018 – 8 opvallende feiten

– KINDEREN: In 2018 was één op twee vluchtelingen een kind, velen onder hen (111.000) zijn alleen en zonder hun familie.

– KLEUTERS: Oeganda heeft 2.800 vluchtelingenkinderen van vijf jaar of jonger en alleen of gescheiden van hun familie gerapporteerd.

– STEDELIJK FENOMEEN: Als vluchteling zal je eerder in een stad wonen (61%) dan op het platteland of in een vluchtelingenkamp.

– RIJK & ARM: landen met een hoog inkomen ontvangen gemiddeld 2,7 vluchtelingen per 1000 inwoners; landen met een laag en middelhoog inkomen ontvangen gemiddeld 5,8 vluchtelingen per 100 inwoners; de armste landen ontvangen een derde van alle vluchtelingen wereldwijd.

– WAAR: Ongeveer 80% van de vluchtelingen woont in buurlanden van hun land van herkomst.

– TIJDSDUUR: Bijna 4 op de 5 vluchtelingen bevinden zich buiten hun land van herkomst omwille van conflicten voor een periode van minstens vijf jaar. Één op de 5 vluchtelingen zelfs voor een periode van 20 jaar of meer.

– NIEUWE ASIELZOEKERS: Het grootste aantal nieuwe asielaanvragen in 2018 kwam van Venezolanen (341.800).

– KANS: 1 op 108 mensen wereldwijd is momenteel vluchteling, asielzoeker of intern ontheemd; tien jaar geleden was dit nog 1 op 160.

Voor meer informatie over de Global Trends, kunt u ook contact opnemen (in Geneva) met: