Vijf dingen die je moet weten over Afghanistan

Het afgelopen jaar zijn sommige delen van Afghanistan veiliger geworden, maar toch lijdt de bevolking nog steeds onder een aanhoudende humanitaire crisis.

Deze familie raakte verwikkeld in gevechten in de Panjshir-vallei en vluchtte vorig jaar naar Kaboel nadat hun huis werd verwoest. © UNHCR/Andrew McConnell

In augustus vorig jaar waren de ogen van de wereld gericht op Afghanistan. De Taliban greep opnieuw de macht en de Afghaanse overheid kwam ten val. Op de luchthaven van Kaboel speelden zich dramatische taferelen af terwijl mensen probeerden te ontsnappen. Tegenwoordig is de internationale aandacht elders, maar miljoenen Afghanen worden nog steeds geconfronteerd met een aanslepende humanitaire crisis.

UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, blijft zich richten op het ondersteunen van miljoenen Afghanen die te maken hebben met conflicten en gedwongen worden te vluchten. Maar internationale organisaties, waaronder de Verenigde Naties, hebben meer financiering nodig om het lijden van de Afghaanse bevolking te verlichten.

Hier zijn vijf dingen die je moet weten over Afghanistan en hoe we proberen te helpen.

1. Afghanen vormen een van ’s werelds grootste bevolkingsgroepen die op de vlucht zijn voor conflict en mensenrechtenschendingen

Afghanen ontvluchten hun land al sinds 1979, toen een gewapend conflict uitbrak tussen de Sovjet-Unie en Afghaanse rebellen. Hoewel velen sindsdien zijn teruggekeerd, zijn er nog steeds 2,3 miljoen Afghanen geregistreerd als vluchteling in de regio, voornamelijk in buurlanden Pakistan en Iran. Sinds begin 2021 hebben nog eens 180.000 Afghanen asiel aangevraagd in de regio.

Daarnaast zijn 3,5 miljoen Afghanen in hun eigen land op de vlucht vanwege conflicten. Meer dan 800.000 mensen zijn sinds januari 2021 gevlucht – de meerderheid voor gevechten die plaatsvonden tussen mei en augustus 2021.

https://datawrapper.dwcdn.net/iFSID/4/

In sommige delen van Afghanistan werd het wel veiliger en veel mensen konden het afgelopen jaar naar huis terugkeren. Maar vaak treffen ze bij thuiskomst beschadigde of verwoeste woningen aan, een door oorlog verwoeste infrastructuur en een gebrek aan banen. Inmiddels zijn sommige gebieden wederom slachtoffer geworden van geweld en zijn mensen opnieuw moeten vluchten. Een aardbeving in juni in het zuidoosten van het land, gevolgd door een aantal naschokken, liet velen dakloos achter.

Wat UNHCR doet: In 2021 hebben we 1,1 miljoen mensen in Afghanistan geholpen, met name met wintersteun zoals degelijk onderdak, dekens en kookbrandstof. We ondersteunen ook de inspanningen van buurlanden om Afghaanse vluchtelingen te helpen. Voor degenen die ervoor hebben gekozen om terug te keren, hebben we cash bijstand beschikbaar gesteld om woningen te repareren of opnieuw op te bouwen, alsook fondsen om in hun levensonderhoud te voorzien. Tot nu toe hebben we dit jaar cash bijstand en andere soorten hulp verleend aan 560.000 mensen. Daarnaast hadden 2,5 miljoen Afghanen baat bij onze infrastructuurprojecten zoals het repareren en bouwen van scholen, gemeenschapscentra, waterleidingen en gezondheidscentra.

Help je mee?

2. De helft van de mensen in Afghanistan kampt met extreme honger

De economie van Afghanistan is het afgelopen jaar ingestort. De nefaste combinatie van het gewapend conflict, hardnekkige droogte, stijgende voedselprijzen en banenverlies heeft ongeveer 25 miljoen Afghanen in de armoede geduwd, waardoor meer dan de helft van de bevolking nu afhankelijk is van humanitaire hulp om te overleven. Tegelijkertijd is buitenlandse ontwikkelingshulp stilgelegd.

Driekwart van het inkomen van mensen wordt nu aan voedsel besteed. Zes miljoen mensen staan op de rand van een hongersnood en één miljoen kinderen kampen met ernstige ondervoeding.

Afgelopen winter werd een hongersnood vermeden, maar de voedselprijzen blijven stijgen – deels vanwege de oorlog in Oekraïne – terwijl de inkomens van gezinnen blijven krimpen.

Wat UNHCR doet: Dankzij verbeteringen in de veiligheidssituatie hebben we onze aanwezigheid kunnen uitbreiden naar gebieden in het land waar we decennialang geen toegang tot hadden en we werken nu vanuit negen kantoren. Tot nu toe hebben we dit jaar 300.000 mensen ondersteund met cash bijstand om in hun basisbehoeften te voorzien. Cash-for-work-programma’s voor de aanleg van wegen en het ruimen van kanalen zorgen voor een inkomen voor 4.000 arbeiders en zo’n 28.000 familieleden.

3. De klimaatcrisis verergert de humanitaire crisis in Afghanistan

Klimaatverandering leidt tot steeds frequentere, intensere natuurrampen die gemeenschappen treffen die reeds verscheurd werden door conflicten. Al voor de Taliban opnieuw aan de macht kwam, had een ernstige droogte de gewassen verdord en de grondwaterstanden verlaagd. De droogte hield aan tot in 2022 en ging gepaard met een hittegolf die zo hevig was dat er meerdere bosbranden ontstonden in het oosten van het land. Toen kwamen er buitengewone zware zomerregens en plotselinge overstromingen in veel delen van Afghanistan, waardoor dorpen blank kwamen te staan en huizen, wegen en landbouwgronden vernield werden.

Het dorre landschap van de provincie Helmand, waar de effecten van een ernstige droogte overal zichtbaar zijn. © UNHCR/Andrew McConnell

Het dorre landschap van de provincie Helmand, waar de effecten van een ernstige droogte overal zichtbaar zijn. © UNHCR/Andrew McConnell

Meer dan 1,5 miljoen Afghanen zijn door dergelijke rampen op de vlucht geslagen, naast de 3,5 miljoen die reeds voor conflicten moesten vluchten.

Wat UNHCR doet: In de nasleep van natuurrampen zoals de aardbeving in juni, levert UNHCR tenten, huishoudelijke artikelen, hygiënische artikelen en lampen op zonne-energie. Ook zullen we 2.300 aardbevingsbestendige huizen bouwen in de twee provincies die het zwaarst door de aardbeving zijn getroffen.

Steun nu mensen in nood in Afghanistan

4. Afghaanse vrouwen en meisjes hebben hun rechten zien verdwijnen

Verschillende decreten van het afgelopen jaar vernietigden de hoop en dromen van de helft van de bevolking.

De meeste middelbare scholen voor meisjes blijven gesloten en veel vrouwen hebben hun baan verloren, terwijl anderen niet over de vereiste mannelijke voogd beschikken om hen te vergezellen wanneer ze hun huis verlaten.

Nu veel vrouwen niet langer in staat zijn de kost te verdienen, raken gezinnen verder verarmd en worden jonge meisjes gedwongen uitgehuwelijkt.

Een meisje uit een ontheemde familie in een nederzetting in Loya Wala, ten noorden van Kandahar. © UNHCR/Oxygen Film Studio

Een meisje uit een ontheemde familie in een nederzetting in Loya Wala, ten noorden van Kandahar. © UNHCR/Oxygen Film Studio

Wat UNHCR doet: We hebben een aantal “empowerment” centra gebouwd waar vrouwen computer- en programmeerlessen kunnen volgen of training en ondersteuning kunnen krijgen om bedrijven op te richten. Doorheen het hele land voeren we ook levensonderhoudprojecten uit, zoals mobiele bakkerijen, kleermakersopleidingen en pluimveeprojecten die huishoudens met een vrouw aan het hoofd uit de armoede kunnen helpen.

5. Humanitaire organisaties die het lijden in Afghanistan proberen te verlichten, hebben onvoldoende financiële middelen

Een gecoördineerde inspanning van de Verenigde Naties – waaronder UNHCR – heeft het afgelopen jaar aan bijna 23 miljoen mensen humanitaire hulp geleverd, waaronder voedsel, onderdak, cash geld en huishoudelijke benodigdheden, en heeft afgelopen winter bijgedragen aan het voorkomen van een hongersnood.

Ondanks deze inspanningen blijft meer dan de helft van de bevolking (ongeveer 24,4 miljoen mensen) in nood. Onder hen bevinden zich mensen die gedwongen werden te vluchten. Velen leven in geïmproviseerde nederzettingen, onder erbarmelijke omstandigheden. Wanneer de temperaturen onder nul zakken in de winter, zullen de behoeften verder groeien.

Dit jaar heeft de VN voorlopig slechts zo’n 41 procent van het benodigde bedrag voor de humanitaire respons in Afghanistan ingezameld, waardoor er een kritiek tekort van meer dan 2,4 miljard dollar ontstaan is.

Ook UNHCR heeft nog steeds 229,7 miljoen dollar extra nodig om haar werk in Afghanistan en voor Afghaanse vluchtelingen in de buurlanden uit te voeren.

Er is dringend meer humanitaire hulp nodig om de Afghanen te helpen de komende winter te overleven, maar alleen vrede, veiligheid, het herstel van de mensenrechten en een functionerende economie zullen hen in staat stellen hun land opnieuw op te bouwen.

Wat UNHCR doet: UNHCR is het afgelopen jaar in Afghanistan gebleven en blijft levensreddende hulp bieden aan de meest kwetsbare Afghanen die zijn moeten vluchten, evenals aan mensen die terugkeren en aan hun gastgemeenschappen.

Help nu

Lees hier meer over de noodsituatie in Afghanistan.

 

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd door UNHCR op 15 augustus 2022.

In augustus vorig jaar waren de ogen van de wereld gericht op Afghanistan. De Taliban greep opnieuw de macht en de Afghaanse overheid kwam ten val. Op de luchthaven van Kaboel speelden zich dramatische taferelen af terwijl mensen probeerden te ontsnappen. Tegenwoordig is de internationale aandacht elders, maar miljoenen Afghanen worden nog steeds geconfronteerd met een aanslepende humanitaire crisis.

UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, blijft zich richten op het ondersteunen van miljoenen Afghanen die te maken hebben met conflicten en gedwongen worden te vluchten. Maar internationale organisaties, waaronder de Verenigde Naties, hebben meer financiering nodig om het lijden van de Afghaanse bevolking te verlichten.

Hier zijn vijf dingen die je moet weten over Afghanistan en hoe we proberen te helpen.

1. Afghanen vormen een van ’s werelds grootste bevolkingsgroepen die op de vlucht zijn voor conflict en mensenrechten-schendingen

Afghanen ontvluchten hun land al sinds 1979, toen een gewapend conflict uitbrak tussen de Sovjet-Unie en Afghaanse rebellen. Hoewel velen sindsdien zijn teruggekeerd, zijn er nog steeds 2,3 miljoen Afghanen geregistreerd als vluchteling in de regio, voornamelijk in buurlanden Pakistan en Iran. Sinds begin 2021 hebben nog eens 180.000 Afghanen asiel aangevraagd in de regio.

Daarnaast zijn 3,5 miljoen Afghanen in hun eigen land op de vlucht als vanwege conflicten. Meer dan 800.000 mensen zijn sinds januari 2021 gevlucht – de meerderheid voor gevechten die plaatsvonden tussen mei en augustus 2021.

https://datawrapper.dwcdn.net/iFSID/4/

In sommige delen van Afghanistan werd het wel veiliger en veel mensen konden het afgelopen jaar naar huis terugkeren. Maar vaak treffen ze bij thuiskomst beschadigde of verwoeste woningen aan, een door oorlog verwoeste infrastructuur en een gebrek aan banen. Inmiddels zijn sommige gebieden wederom slachtoffer geworden van geweld en zijn mensen opnieuw moeten vluchten. Een aardbeving in juni in het zuidoosten van het land, gevolgd door een aantal naschokken, liet velen dakloos achter.

Wat UNHCR doet: In 2021 hebben we 1,1 miljoen mensen in Afghanistan geholpen, met name met wintersteun zoals degelijk onderdak, dekens en kookbrandstof. We ondersteunen ook de inspanningen van buurlanden om Afghaanse vluchtelingen te helpen. Voor degenen die ervoor hebben gekozen om terug te keren, hebben we cash bijstand beschikbaar gesteld om woningen te repareren of opnieuw op te bouwen, alsook fondsen om in hun levensonderhoud te voorzien. Tot nu toe hebben we dit jaar cash bijstand en andere soorten hulp verleend aan 560.000 mensen. Daarnaast hadden 2,5 miljoen Afghanen baat bij onze infrastructuurprojecten zoals het repareren en bouwen van scholen, gemeenschapscentra, waterleidingen en gezondheidscentra.

Help je mee?

2. De helft van de mensen in Afghanistan kampt met extreme honger

De economie van Afghanistan is het afgelopen jaar ingestort. De nefaste combinatie van het gewapend conflict, hardnekkige droogte, stijgende voedselprijzen en banenverlies heeft ongeveer 25 miljoen Afghanen in de armoede geduwd, waardoor meer dan de helft van de bevolking nu afhankelijk is van humanitaire hulp om te overleven. Tegelijkertijd is buitenlandse ontwikkelingshulp stilgelegd.

Driekwart van het inkomen van mensen wordt nu aan voedsel besteed. Zes miljoen mensen staan op de rand van een hongersnood en één miljoen kinderen kampen met ernstige ondervoeding.

Afgelopen winter werd een hongersnood vermeden, maar de voedselprijzen blijven stijgen – deels vanwege de oorlog in Oekraïne – terwijl de inkomens van gezinnen blijven krimpen.

Wat UNHCR doet: Dankzij verbeteringen in de veiligheidssituatie hebben we onze aanwezigheid kunnen uitbreiden naar gebieden in het land waar we decennialang geen toegang tot hadden en we werken nu vanuit negen kantoren. Tot nu toe hebben we dit jaar 300.000 mensen ondersteund met cash bijstand om in hun basisbehoeften te voorzien. Cash-for-work-programma’s voor de aanleg van wegen en het ruimen van kanalen zorgen voor een inkomen voor 4.000 arbeiders en zo’n 28.000 familieleden.

3. De klimaatcrisis verergert de humanitaire crisis in Afghanistan

Klimaatverandering leidt tot steeds frequentere, intensere natuurrampen die gemeenschappen treffen die reeds verscheurd werden door conflicten. Al voor de Taliban opnieuw aan de macht kwam, had een ernstige droogte de gewassen verdord en de grondwaterstanden verlaagd. De droogte hield aan tot in 2022 en ging gepaard met een hittegolf die zo hevig was dat er meerdere bosbranden ontstonden in het oosten van het land. Toen kwamen er buitengewone zware zomerregens en plotselinge overstromingen in veel delen van Afghanistan, waardoor dorpen blank kwamen te staan en huizen, wegen en landbouwgronden vernield werden.

Het dorre landschap van de provincie Helmand, waar de effecten van een ernstige droogte overal zichtbaar zijn. © UNHCR/Andrew McConnell

Het dorre landschap van de provincie Helmand, waar de effecten van een ernstige droogte overal zichtbaar zijn. © UNHCR/Andrew McConnell

Meer dan 1,5 miljoen Afghanen zijn door dergelijke rampen op de vlucht geslagen, naast de 3,5 miljoen die reeds voor conflicten moesten vluchten.

Wat UNHCR doet: In de nasleep van natuurrampen zoals de aardbeving in juni, levert UNHCR tenten, huishoudelijke artikelen, hygiënische artikelen en lampen op zonne-energie. Ook zullen we 2.300 aardbevingsbestendige huizen bouwen in de twee provincies die het zwaarst door de aardbeving zijn getroffen.

Steun nu mensen in nood in Afghanistan

4. Afghaanse vrouwen en meisjes hebben hun rechten zien verdwijnen

Verschillende decreten van het afgelopen jaar vernietigden de hoop en dromen van de helft van de bevolking.
De meeste middelbare scholen voor meisjes blijven gesloten en veel vrouwen hebben hun baan verloren, terwijl anderen niet over de vereiste mannelijke voogd beschikken om hen te vergezellen wanneer ze hun huis verlaten.

Nu veel vrouwen niet langer in staat zijn de kost te verdienen, raken gezinnen verder verarmd en worden jonge meisjes gedwongen uitgehuwelijkt.

Een meisje uit een ontheemde familie in een nederzetting in Loya Wala, ten noorden van Kandahar. © UNHCR/Oxygen Film Studio

Een meisje uit een ontheemde familie in een nederzetting in Loya Wala, ten noorden van Kandahar. © UNHCR/Oxygen Film Studio

Wat UNHCR doet: We hebben een aantal “empowerment” centra gebouwd waar vrouwen computer- en programmeerlessen kunnen volgen of training en ondersteuning kunnen krijgen om bedrijven op te richten. Doorheen het hele land voeren we ook levensonderhoudprojecten uit, zoals mobiele bakkerijen, kleermakersopleidingen en pluimveeprojecten die huishoudens met een vrouw aan het hoofd uit de armoede kunnen helpen.

5. Humanitaire organisaties die het lijden in Afghanistan proberen te verlichten, hebben onvoldoende financiële middelen

Een gecoördineerde inspanning van de Verenigde Naties – waaronder UNHCR – heeft het afgelopen jaar aan bijna 23 miljoen mensen humanitaire hulp geleverd, waaronder voedsel, onderdak, cash geld en huishoudelijke benodigdheden, en heeft afgelopen winter bijgedragen aan het voorkomen van een hongersnood.

Ondanks deze inspanningen blijft meer dan de helft van de bevolking (ongeveer 24,4 miljoen mensen) in nood. Onder hen bevinden zich mensen die gedwongen werden te vluchten. Velen leven in geïmproviseerde nederzettingen, onder erbarmelijke omstandigheden. Wanneer de temperaturen onder nul zakken in de winter, zullen de behoeften verder groeien.

Dit jaar heeft de VN voorlopig slechts zo’n 41 procent van het benodigde bedrag voor de humanitaire respons in Afghanistan ingezameld, waardoor er een kritiek tekort van meer dan 2,4 miljard dollar ontstaan is.

Ook UNHCR heeft nog steeds 229,7 miljoen dollar extra nodig om haar werk in Afghanistan en voor Afghaanse vluchtelingen in de buurlanden uit te voeren.

Er is dringend meer humanitaire hulp nodig om de Afghanen te helpen de komende winter te overleven, maar alleen vrede, veiligheid, het herstel van de mensenrechten en een functionerende economie zullen hen in staat stellen hun land opnieuw op te bouwen.

Wat UNHCR doet: UNHCR is het afgelopen jaar in Afghanistan gebleven en blijft levensreddende hulp bieden aan de meest kwetsbare Afghanen die zijn moeten vluchten, evenals aan mensen die terugkeren en aan hun gastgemeenschappen.

Help nu

Lees hier meer over de noodsituatie in Afghanistan.

 

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd door UNHCR op 15 augustus 2022.