Noodhulp Afghanistan

Geweld en onveiligheid hebben Afghanistan in een humanitaire crisis gestort die voor duizenden Afghanen tot nog meer leed en tot grootschalige interne ontheemding leidt .

Meer dan een half miljoen mensen zijn sinds begin 2021 binnen de eigen landsgrenzen moeten vluchten – en het aantal blijft toenemen.

Help nu

665.000

mensen zijn tussen januari en september 2021 in Afghanistan op de vlucht moeten slaan


3 miljoen

Afghanen waren op 31 december 2020 reeds op de vlucht binnen de eigen landsgrenzen


2,2 miljoen

Afghaanse vluchtelingen worden opgevangen in buurlanden Iran en Pakistan

De nieuwe golf van geweld in 2021 is een nieuwe slag voor de Afghanen, die al meer dan 40 jaar lijden onder conflicten, natuurrampen, chronische armoede en voedselonzekerheid. De veerkracht van vluchtelingen, intern ontheemden en gastgemeenschappen wordt tot het uiterste gedreven. Meer hulp is dringend nodig.

“We hadden geen tijd om onze spullen te pakken. We zijn met niet meer dan een deken gevlucht.”

– Maryam (24),  Afghaanse vrouw in Mazar-e Sharif, op de vlucht binnen de eigen landsgrenzen

Afghanistan maakt momenteel een humanitaire ontheemdingscrisis door. Meer dan een half miljoen Afghanen zijn in 2021 binnen de landgrenzen op de vlucht, en de meerderheid van hen zijn vrouwen en meisjes. Families vertellen dat ze halsoverkop zijn moeten vluchten, soms met het risico dat ze tijdens hun vlucht het doelwit zouden worden van geïmproviseerde explosieven of aanvallen van gewapende groepen.

Deze nieuwe golf van geweld komt bovenop de steeds terugkerende natuurrampen, zoals de huidige verwoestende droogte. De COVID-19-pandemie heeft ook verstrekkende gevolgen gehad voor de gezondheid van de Afghanen en de sociaaleconomische situatie. Op dit ogenblik is minder dan 4% van de bevolking volledig gevaccineerd.

Afghanen vormen nu al een van de grootste vluchtelingenpopulaties ter wereld. Ongeveer 90 procent van de Afghaanse vluchtelingen wordt opgevangen in buurlanden Iran en Pakistan, met meer dan 2,2 miljoen geregistreerde vluchtelingen in de twee landen. Daarbij waren vóór de nieuwe gevechten die dit jaar uitbraken al 3 miljoen mensen intern ontheemd.

Klik hier om Afghaanse vluchtelingen te helpen

De kinderen van Afghanistan groeien op te midden van deze crisis. Ongeveer 65 procent van de Afghaanse bevolking – binnen en buiten de landgrenzen – bestaat uit kinderen en jongeren, die vrezen voor hun toekomst in het licht van de onveiligheid en de economische uitdagingen.

De veerkracht van Afghaanse families wordt tot het uiterste gedreven. De situatie in Afghanistan was al complex, en als de huidige instabiliteit niet wordt aangepakt, zal dat tot verdere ontheemding blijven leiden.

› Update 26/01/22

In het noordwesten van Afghanistan vonden vorige week twee aardbevingen plaats, waarbij ten minste 26 mensen om het leven zijn gekomen en honderden huizen zijn werden verwoest.

De meeste mensen die door de aardbevingen ontheemd zijn geraakt, hebben onderdak gevonden bij familieleden en buren of in provisorische tenten, maar sommigen durven niet binnen te verblijven uit angst voor een nieuwe aardbeving, terwijl de temperaturen overdag nauwelijks boven het vriespunt liggen en de temperaturen ‘s nachts ijskoud zijn.

UNHCR is ter plaatse om gezinnen op de vlucht en in nood te hulp te komen met onderdak en essentiële hulpgoederen zoals dekens.

› Wat doet UNHCR om te helpen?

In samenwerking met onze partners zet UNHCR zich in om zelfs bij de de verslechterende veiligheidssituatie ter plaatse te blijven en levensreddende steun en bescherming te bieden. We blijven dit doen zolang we toegang hebben tot de bevolkingsgroepen in nood. We hebben onze noodprocedures geactiveerd om de meest kwetsbare mensen te beschermen en recent ontheemde Afghanen te helpen met onderdak, voedsel, schoon water en essentiële hulpgoederen. Dit doen we zowel in Afghanistan als in de buurlanden.

Het voorkomen van de verspreiding van COVID-19 blijft een prioriteit. Om het risico zoveel mogelijk te helpen beperken, biedt UNHCR noodhulppakketten met emmers en jerrycans aan ontheemde families. Deze zijn vooral belangrijk in gebieden waar de toegang tot proper water problematisch is. UNHCR heeft ook handenwasstations ingericht en hygiënekits met zeep en mondmaskers uitgedeeld. Daarnaast bieden we cash bijstand om ontheemde families te helpen de sociaaleconomische gevolgen van de pandemie te beperken.

UNHCR houdt ook toezicht op de bescherming van Afghanen in 32 Afghaanse provincies. In het kader van de bredere VN-actie heeft UNHCR sinds het begin van 2021 de behoeften van bijna 400.000 mensen op de vlucht binnen de eigen landsgrenzen helpen evalueren. Maar er is dringend meer humanitaire hulp nodig om onze werking ter plaatse te versterken. We hebben steun nodig om mensen die noodgedwongen op de vlucht slaan, te beschermen en bij te staan.

Environ un demi-million d’Afghans sont devenus des déplacés internes du fait des violences durant la seule année 2021. © HCR/Edris Lutfi

De nieuwe golf van geweld in 2021 is een nieuwe slag voor de Afghanen, die al meer dan 40 jaar lijden onder conflicten, natuurrampen, chronische armoede en voedselonzekerheid. De veerkracht van vluchtelingen, intern ontheemden en gastgemeenschappen wordt tot het uiterste gedreven. Meer hulp is dringend nodig.

“We hadden geen tijd om onze spullen te pakken. We zijn met niet meer dan een deken gevlucht.”

– Maryam (24),  Afghaanse vrouw in Mazar-e Sharif, op de vlucht binnen de eigen landsgrenzen

Afghanistan maakt momenteel een humanitaire ontheemdingscrisis door. Meer dan een half miljoen Afghanen zijn in 2021 binnen de landgrenzen op de vlucht, en de meerderheid van hen zijn vrouwen en meisjes. Families vertellen dat ze halsoverkop zijn moeten vluchten, soms met het risico dat ze tijdens hun vlucht het doelwit zouden worden van geïmproviseerde explosieven of aanvallen van gewapende groepen.

Deze nieuwe golf van geweld komt bovenop de steeds terugkerende natuurrampen, zoals de huidige verwoestende droogte. De COVID-19-pandemie heeft ook verstrekkende gevolgen gehad voor de gezondheid van de Afghanen en de sociaaleconomische situatie. Op dit ogenblik is minder dan 4% van de bevolking volledig gevaccineerd.

Afghanen vormen nu al een van de grootste vluchtelingenpopulaties ter wereld. Ongeveer 90 procent van de Afghaanse vluchtelingen wordt opgevangen in buurlanden Iran en Pakistan, met meer dan 2,2 miljoen geregistreerde vluchtelingen in de twee landen. Daarbij waren vóór de nieuwe gevechten die dit jaar uitbraken al 3 miljoen mensen intern ontheemd.

Klik hier om Afghaanse vluchtelingen te helpen

De kinderen van Afghanistan groeien op te midden van deze crisis. Ongeveer 65 procent van de Afghaanse bevolking – binnen en buiten de landgrenzen – bestaat uit kinderen en jongeren, die vrezen voor hun toekomst in het licht van de onveiligheid en de economische uitdagingen.

De veerkracht van Afghaanse families wordt tot het uiterste gedreven. De situatie in Afghanistan was al complex, en als de huidige instabiliteit niet wordt aangepakt, zal dat tot verdere ontheemding blijven leiden.

› Update 26/01/22

In het noordwesten van Afghanistan vonden vorige week twee aardbevingen plaats, waarbij ten minste 26 mensen om het leven zijn gekomen en honderden huizen zijn werden verwoest.

De meeste mensen die door de aardbevingen ontheemd zijn geraakt, hebben onderdak gevonden bij familieleden en buren of in provisorische tenten, maar sommigen durven niet binnen te verblijven uit angst voor een nieuwe aardbeving, terwijl de temperaturen overdag nauwelijks boven het vriespunt liggen en de temperaturen ‘s nachts ijskoud zijn.

UNHCR is ter plaatse om gezinnen op de vlucht en in nood te hulp te komen met onderdak en essentiële hulpgoederen zoals dekens.

› Wat doet UNHCR om te helpen?

In samenwerking met onze partners zet UNHCR zich in om zelfs bij de de verslechterende veiligheidssituatie ter plaatse te blijven en levensreddende steun en bescherming te bieden. We blijven dit doen zolang we toegang hebben tot de bevolkingsgroepen in nood. We hebben onze noodprocedures geactiveerd om de meest kwetsbare mensen te beschermen en recent ontheemde Afghanen te helpen met onderdak, voedsel, schoon water en essentiële hulpgoederen. Dit doen we zowel in Afghanistan als in de buurlanden.

Het voorkomen van de verspreiding van COVID-19 blijft een prioriteit. Om het risico zoveel mogelijk te helpen beperken, biedt UNHCR noodhulppakketten met emmers en jerrycans aan ontheemde families. Deze zijn vooral belangrijk in gebieden waar de toegang tot proper water problematisch is. UNHCR heeft ook handenwasstations ingericht en hygiënekits met zeep en mondmaskers uitgedeeld. Daarnaast bieden we cash bijstand om ontheemde families te helpen de sociaaleconomische gevolgen van de pandemie te beperken.

UNHCR houdt ook toezicht op de bescherming van Afghanen in 32 Afghaanse provincies. In het kader van de bredere VN-actie heeft UNHCR sinds het begin van 2021 de behoeften van bijna 400.000 mensen op de vlucht binnen de eigen landsgrenzen helpen evalueren. Maar er is dringend meer humanitaire hulp nodig om onze werking ter plaatse te versterken. We hebben steun nodig om mensen die noodgedwongen op de vlucht slaan, te beschermen en bij te staan.

Environ un demi-million d’Afghans sont devenus des déplacés internes du fait des violences durant la seule année 2021. © HCR/Edris Lutfi