Noodhulp Democratische Republiek Congo

Gewapende conflicten in verschillende delen van de Democratische Republiek Congo laten een spoor van vernielingen en slachtoffers achter. Duizenden mensen vluchten uit angst voor verminking, verkrachting en moord.

Oplaaiend gewelddadig conflict in de Democratische Republiek Congo dwingt miljoenen mensen op de vlucht.

UNHCR vangt mensen op de vlucht op en beschermt hen. Dit kunnen wij niet alleen.

Maak nu een donatie

856,000 vluchtelingen en asielzoekers vanuit de Democratische Republiek Congo


4,5 miljoen mensen zijn op de vlucht binnenin de DRC


55% van alle ontheemden zijn kinderen

De situatie in de Democratische Republiek Congo (DRC) is een van de meest complexe humanitaire situaties ter wereld.

Er ontstond hoop in het land nadat de burgeroorlog in 2003 tot een einde kwam. Maar sindsdien duiken er in verschillende regios van de Democratische Republiek Congo gruwelijke gevechten op dat duizenden dwingt hun thuis te verlaten en te overleven.

Geweld en mensenrechtenschendingen

Op grote schaal worden in de Democratische Republiek Congo mensenrechten geschonden. Mensen worden verminkt, verkracht of vermoord. Er wordt zonder reden gearresteerd en vastgezet onder onmenselijke omstandigheden.
Kinderen worden vaak het slachtofffer van kwaadaardige praktijken zoals kinderarbeid, uitbating, sexueel en genderspecifiek geweld inclusief kinderhuwelijken. Aangezien zij bijna 55% van de vluchtelingen omvatten is er een hoog aantal kinderen die momenteel in gevaar lopen en daaarom permanente aandacht vergen.

Op dit moment zijn er meer dan 5 miljoen Congolezen op de vlucht. Zij komen vooral uit de regio’s Kasai, Tanganyika, Kivu en Ituri.

Op vlucht in eigen land

Er zijn 826,000 Congolezen die onderdak zoeken in buurlanden en omringende landen. Dit is een kleine groep vergeleken met de 4,5 miljoen ontheemden in de Democratische Republiek Congo die gruwelijke dingen hebben gezien en meegemaakt. Daarbovenop vangt de DRC ook nog eens meer dan 500,000 vluchtelingen vanuit buurlanden op.

Ebola

De VN-Vluchtelingenorganisatie is erg betrokken in de lopende voorbereidingen om het Ebola virus te bestrijden door dagelijks samen te werken met partner organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dit in de Democratische Republiek Congo en buurlanden waar preventiemaatregelen zijn ingevoerd om een mogelijke uitbraak in te dammen.

Doneer vandaag nog

Welke hulp biedt UNHCR?

Door middel van medische en psychologische hulp helpen we slachtoffers van seksueel geweld. UNHCR beschermt ook de meest kwetsbare mensen, waaronder vrouwen en kinderen, om te voorkomen dat zij (opnieuw) slachtoffer worden van aanranding of andere vormen van misbruik.

We zorgen voor opvang en bevorderen lokale integratie, zodat ontheemden op een nieuwe plek hun leven weer kunnen oppakken.

Samen met het IOM (de Internationale Organisatie voor Migratie) leiden we de coördinatie en het beheer van opvangkampen voor ontheemden in de prvoincies van Noord-Kivu en Tanganyika.

In samenwerking met onze partners en lokale autoriteiten, zorgen we ook voor opvang en assistentie voor congoleze vluchtelingen in buurlanden.

In regio’s waar mensen naar huis kunnen terugkeren nadat zij moesten vluchten, helpen we hen hun leven weer op te pakken. We bieden financiёle ondersteuning en materialen aan waarmee zij zelf hun huizen weer kunnen opbouwen en huishoudelijke artikelen en (landbouw)gereedschappen kunnen aanschaffen.

Mensen van buurlanden die naar de DRC zijn gevlucht krijgen ook hulp en beveiliging via de VN-Vluchtelingenorganisatie en onze partners. Met de juiste hulp kunnen zij weer zelfstandig en onafhankelijk worden.

UNHCR heeft dringend meer financiële middelen nodig om slachtoffers van gruwelijke geweld op te vangen en te beschermen.

Help direct met een bijdrage