Noodhulp Democratische Republiek Congo

Oplaaiend gewelddadig conflict in de Democratische Republiek Congo dwingt honderduizenden mensen op de vlucht.

Zwaar financieringstekort bemoeilijkt het werk van UNHCR. 

Uw hulp is dringend nodig.

Doneer nu

527 000 vluchtelingen en asielzoekers in de Democratische Republiek Congo


917 650 vluchtelingen in Afrika komen uit de DRC 


55% van alle ontheemden zijn kinderen

De situatie in de Democratische Republiek Congo (DRC) is een van de meest complexe humanitaire situaties ter wereld.

Er ontstond hoop in het land nadat de burgeroorlog in 2003 tot een einde kwam. Maar sindsdien vinden er in verschillende regio’s van de Democratische Republiek Congo ernstige conflicten plaats waardoor duizenden burgers gedwongen worden hun thuis te verlaten om te overleven. 

Momenteel bedreigen structurele financieringstekorten honderdduizenden levens in het land. Samen met de toenemende conflicten en een snelle stijging van het aantal COVID-19-gevallen verergert dit de toch al schrijnende omstandigheden waarin vele ontheemden moeten leven.

Laatste updates over COVID-19 situatie in DRC

Help deze mensen vandaag nog 

Huidige problemen

Het financieringstekort vormt een ernstige bedreiging. Veel mensen komen zonder voedsel, water, onderdak, gezondheid en hygiënevoorzieningen te zitten te midden van COVID-19 dat zich snel over het hele land verspreidt.

Daarnaast blijven de vele conflicten ervoor zorgen dat duizenden mensen gedwongen worden om hun huizen te ontvluchten, worden allerlei mensenrechten geschonden en is (gendergerelateerd) geweld steeds aanwezig. Daarnaast blijven we waakzaam om een verdere Ebola-uitbraak in de regio in te dammen. 

Geweld en mensenrechtenschendingen

Op grote schaal worden in de Democratische Republiek Congo mensenrechten geschonden. Mensen worden verminkt, verkracht of vermoord. Ze worden zonder reden gearresteerd en vastgezet onder onmenselijke omstandigheden.

Sinds het begin van het jaar zijn er in de DRC meer dan 1300 gevallen van seksueel en gendergerelateerd geweld geregistreerd. Kinderen worden vaak het slachtoffer van kwaadaardige praktijken zoals kinderarbeid, uitbuiting, seksueel en genderspecifiek geweld, inclusief kindhuwelijken. Aangezien zij bijna 55% van de vluchtelingen omvatten, is er een hoog aantal kinderen dat momenteel gevaar loopt en daarom permanente aandacht vergt.  

Op vlucht in eigen land

Er zijn 845 000 Congolezen die onderdak zoeken in buurlanden en omringende landen. Dit is een kleine groep vergeleken met de 5 miljoen ontheemden in de Democratische Republiek Congo die gruwelijke dingen hebben gezien en meegemaakt. Daarbovenop vangt de DRC ook nog eens meer dan 527 000 vluchtelingen vanuit buurlanden op.

Veertig gezondheidscentra werden vernietigd of geplunderd en 80.000 kinderen hebben de schoolbanken moeten verlaten als gevolg van de vele interne ontheemdingen of door aanvallen op hun school. De onveiligheid in het land zorgt ervoor dat de humanitaire hulp ernstig wordt belemmerd. De afgelopen weken konden hierdoor ongeveer 66.000 mensen, waarvan een groot deel vrouwen en kinderen, geen noodzakelijke hulp meer ontvangen.

COVID-19

Ondertussen zijn er meer dan 4 100 mensen gedetecteerd met het virus (cijfers van 6/06/20). Dit is het op één na hoogste aantal in Zuidelijk Afrika. Gezien de toch al precaire situatie in heel de DRC en de vaak erbarmelijke levens- en sanitaire omstandigheden, lopen de intern ontheemden en vluchtelingen een verhoogd risico.

UNHCR werkt non-stop door aan het voorkomen van en reageren op deze ‘noodsituatie binnen de noodsituatie‘, samen met de lokale autoriteiten en andere partners, en aan het in stand houden van de levensreddende bescherming en bijstand aan intern ontheemden, vluchtelingen, repatrianten en gastgemeenschappen. Ondanks alle onveiligheid en de dagelijkse risico’s, is UNHCR erin geslaagd om te blijven en bescherming en bijstand te bieden. Maar we kunnen dit niet alleen!

Ebola

COVID-19 is niet de enige gezondheidscrisis waar de DRC mee te maken heeft. Onlangs is een nieuwe Ebola-uitbraak geconstateerd in het westen van het land. Momenteel zijn er 6 gevallen vastgesteld, waarvan er reeds 4 zijn overleden. UNHCR is erg betrokken in de lopende voorbereidingen om het ebolavirus te bestrijden door dagelijks samen te werken met partnerorganisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Niet enkel in de Democratische Republiek Congo, maar ook in buurlanden zijn preventiemaatregelen ingevoerd om een verdere uitbraak in te dammen.

Geef hoop en steun deze mensen

Welke hulp biedt UNHCR?

Door de alarmerende humanitaire situatie in het land, wordt UNHCR gedwongen om moeilijke keuzes te maken. Hierdoor krijgen veel mensen niet steeds de hulp die ze nodig hebben. We proberen de meest kwetsbaren zoveel mogelijk te helpen. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg, water en andere sanitaire voorzieningen en onderwijs, maar dit is niet makkelijk door de beperkte beschikbare middelen.

Medische en psychologische hulp

Door middel van medische en psychologische hulp helpen we slachtoffers van seksueel geweld. UNHCR beschermt ook de meest kwetsbare mensen, waaronder vrouwen en kinderen, om te voorkomen dat zij (opnieuw) slachtoffer worden van aanranding of andere vormen van misbruik.

Opvang en integratie

We zorgen voor opvang en bevorderen lokale integratie, zodat ontheemden op een nieuwe plek hun leven weer kunnen oppakken.

Cash Bijstand

In regio’s waar mensen naar huis kunnen terugkeren nadat zij moesten vluchten, helpen we hen hun leven weer op te pakken. Via ons Cash Bijstand-programma bieden we financiёle ondersteuning en materialen aan waarmee ze zelf hun huizen weer kunnen opbouwen en huishoudelijke artikelen en (landbouw)gereedschappen kunnen aanschaffen.

Mensen van buurlanden die naar de DRC zijn gevlucht krijgen ook hulp en beveiliging via UNHCR en onze partners. Met de juiste hulp kunnen zij weer zelfstandig en onafhankelijk worden.

COVID-19

UNHCR zet alle middelen in om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Daarnaast proberen we de weerstand van individuen en gemeenschappen in geval van een mogelijke uitbraak te versterken. Met momenteel meer dan 70 miljoen mensen op de vlucht in de wereld, zet UNHCR alle zeilen bij om hen te beschermen tegen dit virus. 

UNHCR heeft enkele preventiemaatregelen ontplooid. Hiertoe behoren het uitdelen van hygiënekits en het informeren van vluchtelingen over een veilige en menselijke aanpak van verdachte gevallen. Daarnaast heeft UNHCR zijn Cash Bijstand verhoogd om de meest kwetsbaren in staat te stellen de komende maanden zelfvoorzienend te zijn. Bovendien voorziet UNHCR in de DRC SIM-kaarten en walkie-talkies voor vluchtelingen, gezondheidscentra en lokale contactpunten. Hierdoor verbetert de communicatie tussen verschillende gemeenschappen. Meer concrete acties tegen het coronavirus overal ter wereld vindt u hier terug.

Help direct met een bijdrage

Dringend meer hulp nodig

Nog steeds wordt de bevolking van de DRC geteisterd door geweld, honger en ziekte. Zonder een dringende verhoging van financiële middelen zal de huidige onderfinanciering een verwoestend effect hebben op onze levensreddende humanitaire activiteiten. Jij maakt een verschil!

Doneer vandaag nog