Oudere vluchtelingen vormen zo’n 4 percent van vluchtelingen en intern ontheemden wereldwijd. In 2050, zal de wereldbevolking uit meer mensen ouder dan 60 bestaan dan jonger dan 12.

Oudere mensen aarzelen vaak om hun thuis achter te laten en zijn vaak de laatsten die gevaar ontvluchten. In ballingschap kunnen ze sociaal geïsoleerd worden en gescheiden raken van hun families, wat hen nog kwetsbaarder maakt. Oudere mannen en vrouwen kunnen actief bijdragen aan hun families en gemeenschappen – zelfs wanneer ze op de vlucht zijn – indien men hen de kans geeft.

UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, werkt hard om oudere mensen op de vlucht te ondersteunen en te beschermen. We zorgen ervoor dat ze toegang hebben tot basisvoorzieningen, zodat ze ook op latere leeftijd waardig en veilig kunnen leven.

Meer informatie: