Думите са от значение

Разбирането на понятията бежанци, миграция и убежище започва с разбирането на няколко основи термина. Думата бежанец често се използва като термин, описващ хора, разселени от война, насилие или преследване. Но има различни категории разселени лица, всяка от които има специфични нужди.

Гледайте тези анимации като подготовка за Вашия урок или обучение. Те са предназначени за учители и могат да се използват и за ученици в първи и втори гимназиален етап. Изберете и изтеглете материалите, от които се нуждаете.

https://youtu.be/-Hf1a_3yDD4

Бежанци

Бежанците са хора, които бягат от война и преследване.

Гледайте анимацията 

https://youtu.be/-Hf1a_3yDD4

Хора, търсещи закрила

Това са хора, търсещи международна закрила от конфликт и преследване.

Гледайте анимацията 

https://youtu.be/G_uvbyWJxfQ

От къде идват бежанците?

Бежанците идват от различни държави по света. Над половината от тях са от Сирия, Афганистан и Сомалия.

Гледайте анимацията 

https://youtu.be/Pt6TSvfa4IU

Мигранти

Мигрантите са хора, които се местят в друга държава не поради заплаха от преследване и военен конфликт.

Гледайте анимацията

https://youtu.be/-Hf1a_3yDD4

Завърнали се

Това са хора, които са се завърнали, след като са били разселени.

 

https://youtu.be/dP_J-eptJHI

Права на бежанците

Бежанците не могат да бъдат връщани с страните им на произход, ако това би ги поставило в опасност.

Гледайте анимацията 

https://youtu.be/csq3d72tbt8

Вътрешно разселени хора

Това са хора, които търсят сигурност в други части на тяхната държава.

Гледайте анимацията

http://www.unhcr.org/stateless-people.html%C2%A0

Лица без гражданство

Това са хора, което не се разглеждат като граждани от нито една държава в съответствие с нейното законодателство.

Научете повече

https://youtu.be/FIze0ANfPAk

Кой помага на бежанците?

ВКБООН, правителства и много други организации помагат на бежанците. И Вие може да помогнете.

Гледайте анимацията 

Учебни материали

Тук можете да намерите учебни материали на български език с основни насоки по въпросите за бежанците, убежището, миграцията и лицата без гражданство за всички възрастови групи в начален, прогимназиален, първи и втори етап на образование.

Кликнете върху възрастовата категория и намерете планове на уроци, ръководства за дейности, видеоклипове и други материали, които да използвате в своя клас.

Учебни материали за възраст 12 – 15

Учебни материали за възраст 15 – 18