Оценка и проучвания | Анализи, върху които се гради работата ни

ВКБООН насърчава проучвания на тематика, свързана с бежанците, миграцията и хуманитарната помощ, както и обмен на идеи, опит и информация между представители на хуманитарната, академична, политическа и медийна сфера.

ВКБООН работи усилено за систематичен анализ и оценка на собствените си проекти, програми, практики и политики. Службата насърчава проучвания на тематика, свързана с бежанците, миграцията и хуманитарната помощ, както и обмен на идеи, опит и информация между представители на хуманитарната, академична, политическа и медийна сфера.

По-долу ще намерите събрани изследвания и доклади, академични и изследователски реферати, статии от вестници и списания, както и  материали от проучвания, проведени в различни държави. Наборът от изследователски инструменти е предназначен да помогне на специалистите в работата им. В терминологичния речник са обяснени основните използвани понятия.

Изследвания и доклади:

 

 

Академични и изследователски реферати:

 

Вижте повече на глобалния уебсайт.