Учебни материали за възраст 9 – 12

Децата се насърчават да мислят за собствения си опит и да го свързват с разглежданите теми. Те също така се насърчават да работят по двойки или в групи и да слушат и да приемат гледните точки на другите хора.

Ако използвате видео и аудио материали за тази възрастова група, най-добре е да разказвате истории за дете бежанец на същата възраст като тази на учениците чрез обсъждане на оптимистични, познати и актуални теми като домашния живот, хобитата, играчките, новото училище и мечтите.

Кликнете върху линковете, за да изтеглите учебните материали.

 

Основна учебна програма за бежанците, убежището и миграцията

Тази основна учебна програма за деца на възраст от 9 до 12 години се фокусира върху изграждането на социално-емоционални умения и улесняване на връзките с връстниците, приемане на различията, разбиране на новите деца в класа, както и създаване на спокойна среда в класната стая.

Интегриране на темата за бежанците, убежището и миграцията във Вашите учебни дейности

Този модул съдържа насоки и идеи за въвеждане на темата в различни педагогически ситуации в класната стая.

Ръководство за дейности за възраст 9 – 12 години

Това практическо ръководство съдържа предложения за занимания в клас.