Доклад на ВКБООН: Коронавирусът застрашава достъпа до образование на децата бежанци

Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) публикува днес доклада “Coming Together for Refugee Education,”според който пандемията може да окаже трайно негативно влияние върху достъпа до образование на децата бежанци по света. Според доклада трайното увеличение на броя на записаните деца бежанци в училище, университет, професионални учебни заведения може да бъде намалее – в някои случаи за постоянно.

„Не става въпрос само за затваряне на училища, а за способността на бежанските семейства с ниски доходи и с несигурен поминък да осигурят достъп до образование на своите деца, освен храна и подслон.“, казва Филипо Гранди, Върховен комисар на ООН за бежанците.

Докладът отбелязва, че пандемията е създала трудности не само в осигуряването на достъп до образование, но и в свързаността с интернет, достъпа до чиста вода и хигиената, жилищата, транспорта и възможностите за работа – фактори, които имат пряко влияние върху способността на едно дете да учи.

Адаптирането към ограниченията, наложени от COVID-19, е особено тежко за 85% от бежанците в света, които живеят в развиващи се или най-слабо развити страни. В много случаи те са имали сериозни затруднения при достъпа до мобилни устройства, таблети, лаптопи, добра свързаност с интернет. Докладът подчертава, че повече от 1,8 милиона деца – или 48% от всички деца-бежанци в училищна възраст са извън училище към момента.

При момичетата бежанки ситуацията е още по-мрачна. Данните на ВКБООН показват, че момичетата продължават да имат по-малък достъп до образование от момчетата. 50% от момичетата бежанки, записани в средни училища може да не продължат своето образование през новата учебна година.