Архиви | Хранилище на миналото

Създаденият през 1996г. глобален архив на ВКБООН включва обхващащи над половин век материали за операциите, проведени по цял свят, както и материали от централното управление.

Създаденият през 1996г. глобален архив на ВКБООН включва обхващащи над половин век материали за операциите, проведени по цял свят, както и материали от централното управление. Той заема около десет километра рафтове на два подземни етажа в главната сграда на ВКБООН в Женева, Швейцария. Електронните архиви, състоящи се от около седем милиона документа, се съхраняват и управляват в няколко специализирани защитени сървъри.

Архивите съдържат истинска съкровищница от информация за важни исторически събития, включително документи за унгарското въстание  от 1956г. – първата важна извънредна ситуация, в която участва Агенцията на ООН за бежанците –по време на която много унгарски бежанци бяха презаселени от Австрия в бъдещите си приемни страни.

В следващите години целта е да се включат повече материали от полеви операции и да се разшири запазването на електронния архив, за да бъде по-достъпен за широка потребителска аудитория.

 

Посетете глобалния архив на ВКБООН

имейл: [email protected]
телефон: 141 22 739 81 11
адрес: 94 Rue de Montbrillant
1202 Geneva, Switzerland