Правни документи | Основни инструменти и закони за правата на човека и закрилата на бежанците

В изпълнение на една от основните задачи в мандата си, Агенцията на ООН за бежанците редовно отправя коментари по съществуващи или нови закони и предложени изменения.

Изчерпателен сборник с международни и европейски правни инструменти и национално законодателство, касаещи даването на убежище, миграцията, бежанската закрила и основните права на човека на прокудените от домовете си. В изпълнение на една от основните задачи в мандата си, Агенцията на ООН за бежанците редовно отправя коментари по съществуващи или нови закони и предложени изменения. Освен това ВКБООН изготвя конкретни препоръки към правителствата с цел да им помогне да приведат националното законодателство в съответствие с международните стандарти.

 

Вижте още: