Конвенции | Основни правни документи

От създаването си през 1950г. ВКБООН разполага с мандат да ръководи и координира международните действия за закрила на бежанците, а от 1995г. също защитава правата на апатридите и да работи за намаляване на случаите с липса на гражданство.

От създаването си през 1950г. ВКБООН разполага с мандат да ръководи и координира международните действия за закрила на бежанците. През 1995г. на Агенцията бе възложено също да защитава правата на апатридите и да работи за намаляване на случаите с липса на гражданство.

През последните десетилетия работата на ВКБООН се ръководеше от три основни правни инструмента.

Конвенцията от 1951г.  за статута на бежанците, заедно с Протокола към нея от 1967г., са крайъгълният камък на днешната международна бежанска закрила. И действително Конвенцията е единственото международно споразумение, което обхваща най-важните аспекти от живота на бежанците.

Конвенцията от 1954 г. за статута на апатридите и Конвенцията от 1961г. за намаляване на случаите на лица без гражданство са основните правни  инструменти за закрила на лицата без гражданство по цял свят и в недопускането и намаляването на случаите на липса на гражданство. Макар че двете конвенции се допълват от регионални споразумения и международното законодателство за правата на човека, те са единствените глобални конвенции от този род.

През 2011 г. ВКБООН отбеляза 60-тата годишнина от подписването на Конвенцията от 1951г. за бежанците (на 28 юли) и 50-тата годишнина на Конвенцията от 1961г. за намаляване на случаите на липса на гражданство (на 30 август).

Научете повече за тези три важни правни инструменти по-долу.