Доклад за глобални тенденции за 2016г. – безпрецедентен ръст на преселване

65.6 милиона души – повече от всякога хора са принудени да се преселят в следствие на война, насилие или преследване по света, става ясно от Доклада за глобални тенденции на ВКБООН.

Война, насилие и преследване изтласкват преселването до нови безпрецедентни висоти

Повече от всякога хора са принудени да се преселят в следствие на война, насилие или преследване по света, става ясно от доклада на ВКБООН, Агенцията на ООН за бежанците, публикуван днес. Според новия Доклад за глобални тенденции, най-голямото годишно проучване на организацията по проблема с преселването, в края на 2016г. има повече от 65.6 милиона души принудително разселени по света – с 300 000 повече от предходната година. Това число представлява един огромен брой хора, нуждаещи се от защита.

Числото 65.6 милиона е съставено от три основни компонента. Първият компонент е броя на бежанците, 22.5 милиона, който е по- висок от всякога. От тях, 17.2 милиона попадат под отговорността на ВКБООН, а останалите са бежанци от Палестина, регистрирани с нашата братска организация, Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток. Конфликтът в Сирия продължава да произвежда най-големият брой бежанци (5.5 милиона), но през 2016 на преден план излиза Южен Судан, където провалените опитите за въдворяване на мир през юли същата година станаха причина за изселването на 739 900 души до края на 2016г. (1.87 милиона днес).

Вторият компонент е броят на разселените хора във вътрешността на собствената им страна – в края на 2016г. техният брой е 40.3 милиона, а предходната година е 40.8 милиона. Въпреки че Сирия, Ирак и все още значителното разселване в Колумбия са най-мащабните ситуации на вътрешно разселение, проблемът е от световен мащаб и е отговорен за две-трети от принудителното разселване в глобален мащаб.

Третият компонент са лицата, търсещи убежище, хората напуснали домовете си и търсещи международна закрила като бежанци. В края на 2016г. общият брой на хората, търсещи убежище, е 2.8 милиона.

„При всички положения тази цифра е неприемлива и говори повече от всякога за нуждата от солидарност и общи цели за предотвратяването и разрешаването на кризите, и осигуряването на подходяща грижа и закрила на бежанците, разселените лица във вътрешността на страната, и лицата, търсещи закрила,“ каза Върховният комисар за бежанците, Филипо Гранди. „Трябва да правим повече за тези хора. В този свят на конфликти, се нуждаем от кураж и решителност, а не от страх.“

„Трябва да правим повече за тези хора. В този свят на конфликти, се нуждаем от кураж и решителност, а не от страх.“

Сред ключовите изводи на доклада е фактът, че броят на новоразселените лица остава много висок. От 65.6-те милиона принудително разселени хора по света, 10.3 милиона биват преселени през 2016г., а две-трети от тях (6.9 милиона) бягат в рамките на собствените си страни. Това е равнозначно на следната статистика: всеки три секунди, един човек е принуден да напусне дома си – или по-малко време, отколкото ни трябва, за да прочетем това
изречение.

В същото време, завръщането на бежанци и вътрешноразселени хора по домовете им, в комбинация с други решения като презаселване в трета държава, са знак за подобрение. През 2016г. около 37 държави на презаселване дадоха нов дом на общо 189 300 бежанци. Близо половин милион бежанци успяха да се завърнат в родните си държави, а 6.5 милиона вътрешноразселени хора – в родните си региони – макар и много от тях да го направиха при неблагоприятни обстоятелства и с несигурни перспективи.

През 2016г. в световен мащаб, повечето бежанци – 84% от тях – се намират в страни с нисък и среден доход, като един на всеки трима бежанци (или 4.9 милиона души), са били приети от най-слабо развитите страни. Това голямо неравновесие сочи към няколко неща, включително продължаващата липсва на международен консенсус относно приемането на бежанци, както и близостта на много бедни страни до конфликтните региони. То също показва нуждата на държавите и общностите, приемащи бежанци и разселени лица, от надеждни ресурси и подкрепа – тяхната липса може да създаде
нестабилност, последици за животоспасяваща хуманитарна работа, или да доведе до вторично разселване.

Децата, които съставяват половината от бежанците в световен мащаб, продължават да понасят непропорционално тежестта на страданието, главно поради по-голямата си уязвимост. За жалост, 75 000 молби за закрила са били получени от непридружени деца, пътуващи сами или разделени от семействата си. Според докладът тази цифра е далече от истинския им брой.

 

Според ВКБООН, поне 10 милиона души са без гражданство,или в риск да останат без гражданство в края на 2016г. Въпреки това, според информацията на правителствата, споделена с ВКБООН, лицата без гражданство са 3.2 милиона, в 75 страни.

Докладът за глобални тенденции е статистическо проучване на принудителното разселване и като такова, не отразява някои ключови развития в света на бежанците през 2016г. Те включват поляризирането на въпросите по закрила в много страни, както и увеличаващите се ограничения за достъп до мерки за закрила в някои региони. Също така включват и позитивните развития като историческите Срещи на високо равнище, посветени на бежанците и мигрантите през септември 2016г., последвалата Нюйоркска декларация, новият подход за справяне с разселването въведен от Всеобхватната рамка за реагиране на въпроса с бежанците, както и огромната щедрост на приемащите страни и правителствата-дарители към бежанците и други разселени лица.

ВКБООН подготвя своя Доклад за глобални тенденции на годишна база, въз основа на собствената си информация, информацията, която получава от партньора си, Центъра за мониторинг на вътрешното разселване, както и информацията, която получава от правителствата.

****

Допълнителна информация:

Докладът за глобални тенденции е публикуван в навечерието на Световния ден на бежанците, 20ти юни.

За медийни оператори, новинарски организации и други медийни специалисти: Пълен мултимедиен пакет, целият Доклад за глобани тенденции, както и детайли за контакт с регионални или глобални говорители на ВКБООН можете да намерите на медийната страница.