Огюст Р. Линт | Огюст Р. Линт (Швейцария) 1956–1960r.

Почти веднага след назначаването му за Върховен комисар, той организира кампания в помощ на 200 000 унгарци, които бягат към Австрия и Югославия след потушаването на Унгарското въстание от 1956г.

Огюст Линт работи като кореспондент в чужбина за различни европейски вестници през 30-те години на ХХ век и служи в неутралната швейцарска армия през Втората световна война. Поемайки в дипломатическата кариера, той председателства Изпълнителния комитет на УНИЦЕФ, а от 1953г. служи като наблюдател в ООН за Швейцария. Почти веднага след назначаването му за Върховен комисар той организира кампания в помощ на 200 000 унгарци, които бягат към Австрия и Югославия след потушаването от Съветския съюз на Унгарското въстание от 1956г. Скоро след това започва програма за помощ за 260 000 алжирци, които емигрират в Тунис и Мароко по време на алжирската война за независимост. Дипломатичното участие на Линт при тези сложни международни ситуации помага ВКБООН да придобие престиж на организация с наистина глобален мащаб.