Нов доклад: “Да бъдеш бежанец” в Централна Европа

Изданието “Да бъдеш бежанец” разглежда системите за предоставяне на закрила в седем страни от Централна Европа, като прави анализ на проблемите, изброява подобренията и споделя препоръки.

София, 17 декември 2010 – ВКБООН представя доклад за проблемите на бежанците и търсещите закрила в България и други страни от Централна Европа през 2009. Изданието “Да бъдеш бежанец”, разкрива проблемите на бежанците и търсещите закрила, споделени от самите тях.

Докладът разглежда системите за предоставяне на закрила в седем страни от Централна Европа, като прави анализ на проблемите, изброява подобренията и споделя препоръки.

Анализът е резултатите от проучване по признак възраст, пол и принадлежност към определена социална група (Age Gender Diversity Mainstreaming), в което ВКБООН, правителствени институции и неправителствени организации заедно интервюират фокус групи от бежанци и търсещи закрила.

Софияq 17 декември 2010 – На 6ти декември в Пресклуба на БТА в София, ВКБООН представи годишния доклад “Да бъдеш бежанец – Как живеят бежанците и търсещите убежище в Централна Европа”. Представители на Върховния комисариат за бежанците на ООН и Държавната агенция за бежанците се срещнаха с журналисти и споделиха проблемите на бежанците и търсещите закрила в България.

По време на представянето бяха разгледани резултатите от проучването по признак възраст, пол и принадлежност към определена социална група (Age Gender Diversity Mainstreaming), довело до доклада, както и анализ на същото проучване, проведено през 2010.

Докладът, който изобразява проблемите на бежанците и търсещите закрила, е изготвен на база интервюта проведени с хората, които търсят и получават закрила. Тези срещи, целящи да дадат гласност на проблемите, както са определени от бежанците и търсещите закрила, бяха проведени през 2009 от мултифункционални екипи, съставени от ВКБООН, правителствени институции и неправителствени организации.

България и още 6 страни от Централна Европа, които попадат под ръководството на Регионалното Представителство на ВКБООН за Централна Европа (България, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения) участват с отделни глави в доклада “Да бъдеш бежанец 2009”. Освен изброените проблеми, изданието се спира и на подобренията в периода 2005 – 2009.

Тази инициатива прави важно сравнение с реалността и е особено ценно за проучващите екипи, които допринасят за изработването на националните бежански програми и политики. Чрез проучването, те могат да получат познание за практическите ефекти от техните политики и да видят истински хора с истински нужди зад статистиките.

Наскоро в България приключи събирането на информация за 2010, която цели да прецизира закрилата на бежанците в страната и да подобри качеството на закрила живот на бежанците и търсещите закрила, които разчитат на нея.

 

Борис Б Чеширков, ВКБООН