Глобалния пакт за бежанците: споделена отговорност в подкрепа на бежанците по света и приемащите ги държави

На 17-ти декември, 2018 държавите-членки на Общото събрание на ООН приеха Глобалния пакт за бежанците –  рамка за международно сътрудничество, която дава решение на един от най-големите проблеми, свързани със закрилата на бежанците по света – как да споделим отговорностите за приемане и подкрепа на бежанците по света.

Глобалния пакт за бежанците е резултат от двегодишни консултации, водени от ВКБООН, с държави-членки, международни организации, бежанци, гражданското общество, частния сектор и експерти. Той събира на едно място дългогодишни практики и представя нова визия за това как международната общност да подкрепи държавите, които са приели най-много бежанци.

Пактът се основава на съществуващата международна правна система за бежанците и по-специално на Конвенцията за бежанците от 1951 г., както и на правата на човека и хуманитарното право. Той е необвързващ оперативен инструмент за засилване на международното сътрудничество.

Какво е значението му?

Ако една страна днес е засегната от засилен приток на бежанци, какво трябва да направи международната общност, за да помогне на тази държава? Това е въпросът, на който дава отговор Глобалния пакт за бежанците.

Конвенцията за бежанците от 1951 г. се съсредоточава върху правата на бежанците и задълженията на държавите, но не се занимава с международното сътрудничество и не уточнява как да бъде споделена отговорността. Целта на Глобалния пакт за бежанците е да даде решение на този въпрос.

Днес около 60% от бежанците по света живеят в 10 държави, всички от които се намират в южната част на света. Бежанците често живеят в най-бедните райони на тези държави. Глобалният пакт за бежанците е отговор на нуждата от международна подкрепа за тези страни, които са засегнати от движенията на бежанците.

Какво ще промени той?

Бежанците ще имат по-добър достъп до образование, здравни услуги и възможност да намерят работа. Държави като Уганда, Руанда, Иран или Ливан, чиито здравни услуги и инфраструктура са сериозно засегнати от милионите бежанци в тези страни, ще получат подкрепата, от която имат нужда, за да отговорят на нуждите на хората и приемащите общности.

Също така ще се търсят повече възможности за преместване на бежанците в трети държави – например чрез събиране на семейства, стипендии за студенти или хуманитарни визи, така че бежанците да могат да пътуват безопасно.

Как ще се реализира споделянето на отговорност?

На първо място, когато една страна е засегната от масов приток на бежанци, като например Бангладеш, трябва незабавно да се установят нуждите на хората и какво ще бъде въздействието върху приемащата държава.

Впоследствие трябва да се потърси съдействие от международната общност и да се обсъдят възможностите за финансова подкрепа, хуманитарна помощ и сътрудничество за развитие. Някои страни ще могат да помогнат с финансиране, други с технически и експертен опит. По този начин ще се създаде силна и навременна подкрепа по отношение на финансиране, политически решения, презаселване,  така че държавите, които се намират в такава ситуация да не бъдат сами.

 

Допълнителни източници

Глобален пакт за бежанците – пълен текст

Подробно представяне на Глобалния пакт за бежанците