Статистика | Точна и актуална

ВКБООН се стреми да направи сериозен принос към информираното вземане на решения в областта на убежището и миграцията, както и към обществените дебати, като предоставя точна, подходяща и актуална статистика.

ВКБООН се стреми да направи сериозен принос към информираното вземане на решения в областта на убежището и миграцията, както и към обществените дебати, като предоставя точна, подходяща и актуална статистика. Тази страница предоставя статистически данни за бежанците, търсещите убежище, лицата без гражданство, непридружените и разделени деца и жени, търсещи убежище, както и статистическите тенденции за молбите за убежище и признаването на бежански статут в централноевропейския регион.

 

Национална статистика за България (външни източници):

 

Вижте повече: