Проучване на ВКБООН за обществените нагласи към бежанците 2018

ОБЩИ ИЗВОДИ

  • Поради липсата на интензивен бежански поток се наблюдава преход от крайно към по-умерено отношение и намаляване на страхове през 2018 г.
  • Мнението, че интеграцията на бежанците в българското общество може да се осъществи успешно, което споделя почти половината от населението на страната, остава непроменено през 2018 г.
  • Разликата в културните и религиозни традиции поражда най-силните страхове, както и подозрението, че бежанците могат да извършат терористични нападения в страната.
  • Повечето българи никога не са общували с бежанец.
  • Налице е значително увеличение на въздействието на интернет и социалните медии като източник на информация за бежанците.

Версия на доклада на български 

Версия на доклада на английски/ English version of the report

Инфографика с данни от проучването

 

За проучването

Проучването има за цел да изследва обществените нагласи към бежанците и хората, търсещи закрила в страната, както и причините и мотивите за отношението и поведението на българите спрямо тях. To е проведено през декември 2018 г., като използваната методология е национално представително проучване сред над 1000 респондента на възраст над 18 години и фокус групи в градовете София, Пловдив, Хасково и Видин.