Трудова борса за бежанци и представители на местния бизнес

ВКБООН организира първата за годината трудова борса, където работодатели от цяла България ще имат възможност да се срещнат с представители на бежанската общност в страната, които активно търсят работа. Събитието ще се проведе на 21 май 2019 г. от 9:00 ч. в Център за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“ (с адрес: София, ул. „Струма“1).

Интервютата, за които при необходимост ще бъде осигурен превод, ще позволят работодатели и бежанци да представят нуждите, очакванията и предложенията си. Всеки от кандидатите за работа ще разполага с предварително изготвена автобиография и ще бъде насочен към компании, чиято сфера на дейност е близка до заявените опит и умения.

В рамките на един час (между 9:00 и 10:00 ч.) работодателите ще бъдат информирани за правото на труд на целевата група, ще получат полезни съвети във връзка с наемането и осигуряване на дългосрочна и устойчива заетост на бежанците и ще се запознаят с добри практики от свои колеги, които вече имат подобен опит.

При интерес интерес за участие, всеки работодател трябва да попълни таблицата и да я изпрати до 7 май на [email protected]

Събитието се организира от ВКБООН, Катро България, с подкрепата на Каритас София, Catholic Relief Services, Съвет на жените бежанки в България, Български Червен Кръст, Си Ви Ес – България.