Намалява броят на хората, търсещи закрила в България

Броят на хората, търсещи закрила в България намалява през последните години. По данни на Държавната агенция за бежанците броят на търсещите закрила лица през 2018 г. е намалял с 31% в сравнение с 2017 г. и с 87% в сравнение с 2015 г. – годината с най-голям брой подадени молби за закрила в България[1]. Към март 2019 г. в приемните центрове са настанени 361 души. Те биха заели едва 0,4% от стадион „Васил Левски”, чийто капацитет е около 46 000 зрители.

Молбите за закрила, които ЕС е получил през последните няколко години, намалява значително. През 2018 г. в Европа са подадени 503 900 молби за закрила или 22% по-малко в сравнение с 2017 г., когато ЕС е получил 649 855 молби и спад с 58% в сравнение с 2016 г.

В края на 2018 г. ВКБООН проведе петото си проучване сред сирийски бежанци тяхното намерение да се завърнат в родината им[2]. Интервюирани са общо 2 016 сирийски бежанци, които живеят в Египет, Ирак, Ливан и Йордания. 93% от тях заявяват, че планират да се завърнат в Сирия в рамките на 12 месеца.

Всички бежанци искат да се приберат в своята родна страна един ден, където да намерят мир и благополучие.

 

[1] Статистика на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет https://aref.government.bg/sites/default/files/uploads/docs/2019-04/Charts-website-bg_12.pdf

[2] The fifth Return Perception and Intention Survey (RPIS),https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/68443.pdf