Вътрешно разселени лица | Търсене на спасение в родината

За разлика от бежанците, вътрешно разселените лица (ВРЛ), не са пресекли международна граница, за да потърсят безопасност, а са останали на територията на родината си.

За разлика от бежанците, вътрешно разселените лица (ВРЛ), не са пресекли международна граница, за да потърсят безопасност, а са останали на територията на родината си. Въпреки, че са избгягали по причини, сходни с тези на бежанците (въоръжен конфликт, общо насилие, нарушения на правата на човека), ВРЛ остават под закрилата на собственото си правителство – даже в случаи, когато именно това правителство е било причината те да избягат от родните си места. Като граждани на страната те запазват всичките си права и закрила по инструментите за правата на човека и международното хуманитарно законодателство.

Първоначалният мандат на ВКБООН не обхваща конкретно ВРЛ, но заради опита на агенцията с бежанците, от много години тя предоставя помощ на хора, оказали се в такава ситуация. ВКБООН играе водеща роля в надзора над потребностите от закрила и осигуряване на подслон за ВРЛ, както и за координацията и управлението на лагерите.

В края на 2010г. по прогнозни данни по света живеят 27,5 милиона ВРЛ. Шест държави – Колумбия, Демократична републикa Конго, Ирак, Пакистан, Сомалия и Судан – днес дават подслон на повече от половината от всички ВРЛ на планетата. Понастоящем ВКБООН оказва помощ на около 14.7 милиона вътрешно разселени лица в 22 държави.

Милиони други хора, останали без дом заради природни бедствия, също се определят като ВРЛ. Заради опита си с оказването на хуманитарна помощ на останалите без дом, ВКБООН все по-активно участва в подпомагането на тази група на места, където агенцията има присъствие да провежда такива хуманитарни операции. Примери на успешна интервенция в помощ на останалите без покрив са жертвите на вълната цунами в Индийския океан през 2004г., земетресението през 2005г. и наводненията в Пакистан през 2010г. и циклона Нагрис в Мианмар две години по-късно.

В Централна Европа няма групи от ВРЛ, затова ВКБООН в момента не провежда операции за помощ на ВРЛ в региона.

Свързани документи:

Вижте повече на глобалния уебсайт.