Συνεργασία Προγράμματος Εργοθεραπείας Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Supporting refugees in the integration process is key to enabling them to rebuild their lives and become productive members of their new host communities.
© UNHCR/Bruno Galan Ruiz

English

Το Πρόγραμμα Εργοθεραπείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ξεκίνησε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα εφαρμογής παρεμβάσεων εργοθεραπείας  σε πρόσφυγες και αιτητές ασύλου με βασικό στόχο την προώθηση της ενσωμάτωσης τους στην Κυπριακή κοινωνία. Κατόπιν διαβουλεύσεων με το Γραφείο στην Κύπρο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), το πρόγραμμα, διάρκειας τεσσάρων μηνών,  ξεκίνησε το Φεβρουάριο 2019 στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των τελειόφοιτων φοιτητών του Προγράμματος Εργοθεραπείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.  Υλοποιείται με τη στήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, του Κυπριακού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, του Κέντρου Υποδοχής Αιτητών Ασύλου στην  Κοφίνου και του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας.

Η Εργοθεραπεία είναι ένα επάγγελμα που αποσκοπεί να βοηθήσει οποιονδήποτε άνθρωπο να επανακτήσει τη δυνατότητα που έχει χάσει –  να συμμετέχει σε καθημερινές δραστηριότητες. Στην περίπτωση των προσφύγων, βασικός στόχος της Εργοθεραπείας είναι να τους βοηθήσει να ξεπεράσουν τις τραυματικές τους εμπειρίες, ν’αναπτύξουν το δυναμικό τους και να αναδημιουργήσουν τη ζωή τους. Το πρόγραμμα αποτελείται από ομαδικές και ατομικές παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται από φοιτητές με την καθοδήγηση των κλινικών τους επόπτων. Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της λειτουργικότητας των συμμετεχόντων και της εμπλοκής τους σε δραστηριότητες της καθημερινότητας, λαμβάνοντας υπόψην τα νέα δεδομένα, περιλαμβανομένων των κοινωνικών, πολιτισμικών και οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην κοινότητα υποδοχής.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε τέσσερις διαφορετικούς χώρους ώστε να εξυπηρετηθούν διαφορετικές υποομάδες του προσφυγικού πληθυσμού και οι ιδιαίτερες ανάγκες τους. Στο Κέντρο Υποδοχής Αιτητών Ασύλου στην Κοφίνου, οι ενήλικοι ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε ομάδες με δραστηριότητες του ενδιαφέροντος τους και τα παιδιά παίρνουν μέρος σε ομάδες τέχνης και παιχνιδιού όπου μαθαίνουν ν’ αναγνωρίζουν, να διαχειρίζονται και να εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους, καθώς και να ενισχύουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες.

Enabling children and young people to be active, express their feelings and discover their talents is a key to supporting integration. ©UNHCR/Gordon Welters

Στο χώρο του εργαστηρίου Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου, ενήλικες και παιδιά με ψυχοκινητικές αναπηρίες συμμετέχουν σε εξατομικευμένες αξιολογήσεις με επίκεντρο την ενίσχυση των λειτουργικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την αυτονομία τους στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Στο χώρο του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας, άνεργοι ενήλικες πρόσφυγες και αιτητές ασύλου μαζί με την ομάδα του Πανεπιστημίου συζητούν τρόπους ενίσχυσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων και άλλα ζητήματα που προκύπτουν κατά την προσπάθεια τους για ανεύρεση εργασίας.

Τέλος, μέρος του προγράμματος πραγματοποιείται σε στέγη-πλαίσιο για ασυνόδευτες έφηβες, οι οποίες συμμετέχουν σε ομαδικά κινητικά παιχνίδια και αθλητικές δραστηριότητες προκειμένου να αναπτύξουν νέα ενδιαφέροντα, να ενισχύσουν το πνεύμα ομαδικότητας και το αίσθημα του ανήκειν σε ομάδα. Σε μια άλλη ομάδα στη στέγη, οι έφηβες συμμετέχουν σε δράσεις που σχετίζονται με την αντιμετώπιση καθημερινών αναγκών –όπως η προσωπική υγιεινή και περιποίηση, η κυκλοφοριακή αγωγή, η διαχείριση χρημάτων, η προετοιμασία γεύματος, η χρήση της τεχνολογίας καθώς και άλλες δράσεις που θα τις στηρίξουν να γίνουν αυτόνομες όταν ενηλικιωθούν και θα πρέπει να ζήσουν μόνες εκτός στέγης.