Τα Ευρωπαϊκά Kράτη καλούνται να κάνουν περισσότερα για την προστασία και τη στήριξη των παιδιών προσφύγων και μεταναστών

Μια οικογένεια Σύρων από το Idlib έφτασε πρόσφατα στη Λέσβο και μένει στον ελαιώνα δίπλα στο κέντρο υποδοχής στη Μόρια. © UNHCR/Gordon Welters

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) καλεί τα ευρωπαϊκά κράτη να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για να παρέχουν προστασία στα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν υπομείνει όχι μόνο δύσκολα και επικίνδυνα ταξίδια αλλά και που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν κινδύνους και κακουχίες μόλις βρεθούν στην Ευρώπη. Στις κακουχίες αυτές περιλαμβάνονται οι μη ασφαλείς συνθήκες στέγασης, η λανθασμένη καταγραφή τους ως ενήλικοι και η έλλειψη κατάλληλης φροντίδας.

Στην τελευταία έκθεση της Υ.Α. Ταξίδια Απελπισίας (Desperate Journeys), που δημοσιεύεται σήμερα, τονίζεται ότι από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2019, περίπου 80.800 άνθρωποι έφθασαν στην Ευρώπη μέσω οδών της Μεσογείου. Ο αριθμός αυτός είναι μικρότερος από τους 102.700 που έφθασαν την ίδια περίοδο το 2018. Πάνω από το ένα τέταρτο των αφίξεων ήταν παιδιά, πολλά από τα οποία ταξίδευαν χωρίς τους γονείς τους.

«Τα παιδιά αυτά μπορεί να έχουν τραπεί σε φυγή λόγω των συγκρούσεων, να έχουν χάσει μέλη της οικογένειάς τους, να είναι μακριά από τα σπίτια τους για μήνες, ακόμα και χρόνια, με μερικά από αυτά να υπομένουν πολύ άσχημη κακοποίηση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Όμως η ταλαιπωρία τους δεν σταματά στα σύνορα», δήλωσε η Pascale Moreau, Διευθύντρια του Γραφείου Ευρώπης της Υ.Α. «Κατά μήκος της Ευρώπης, ιδίως τα ασυνόδευτα παιδιά στεγάζονται συχνά σε μεγάλες δομές με ελάχιστη επίβλεψη, μένοντας έτσι εκτεθειμένα σε περαιτέρω κακοποίηση, βία και ψυχολογικό άγχος, με αυξημένο τον κίνδυνο να μετακινηθούν περαιτέρω ή να εξαφανιστούν.»

Η Ελλάδα έχει δεχθεί φέτος την πλειοψηφία των αφίξεων κατά μήκος της περιοχής της Μεσογείου – περισσότερες αφίξεις από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Μάλτα και την Κύπρο συνδυαστικά. Μέχρι στιγμής, περισσότερα από 12.900 παιδιά έφθασαν στην Ελλάδα μέσω θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 2.100 ασυνόδευτων ή χωρισμένων από την οικογένειά τους παιδιών, πολλά από τα οποία προέρχονται από το Αφγανιστάν, τη Συρία και άλλες χώρες που ταλαιπωρούνται από συγκρούσεις και βία. Ιδιαίτερα μεγάλη ανησυχία προκαλούν οι ανθυγιεινές συνθήκες στα υπερσυνωστισμένα κέντρα υποδοχής στα νησιά του Αιγαίου.

Οι ελληνικές αρχές ανακοίνωσαν μέτρα για την ανακούφιση του υπερπληθυσμού ενώ υπάρχουν θετικά παραδείγματα μοντέλων βέλτιστης πρακτικής τα οποία εφαρμόζονται, όπως η αναδοχή στο πλαίσιο της κοινότητας. Ωστόσο, ως τα τέλη Σεπτεμβρίου, τα περισσότερα ασυνόδευτα παιδιά στην Ελλάδα εξακολουθούσαν να βρίσκονται σε ακατάλληλες συνθήκες στέγασης. Δεδομένων των εξαιρετικά επικίνδυνων συνθηκών που αντιμετωπίζουν, η Υ.Α. απευθύνει έκκληση στα ευρωπαϊκά κράτη να ανοίξουν θέσεις για τη μετεγκατάσταση των παιδιών ως μια χειρονομία αλληλεγγύης και να επιταχύνουν τις μεταφορές για τα παιδιά που πληρούν τα κριτήρια για οικογενειακή επανένωση.

Ενώ έχουν επιτευχθεί πολλά θετικά βήματα σε όλη την Ευρώπη προς τη βελτίωση της παροχής προστασίας, στην έκθεση καταδεικνύεται ότι χρειάζεται να γίνουν περισσότερα για να επιλυθούν μερικές από τις προκλήσεις που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τα παιδιά. Στις συστάσεις της, η έκθεση καλεί τα ευρωπαϊκά κράτη να βάλουν επειγόντως ένα τέλος στη χρήση της κράτησης των παιδιών για λόγους που αφορούν τη μετανάστευση, να ορίσουν καταρτισμένους επιτρόπους ή κοινωνικούς λειτουργούς και να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες θα μπορούν να λάβουν εκπαίδευση. Σε όλη την Ευρώπη, τα παιδιά μπορεί επίσης να πασχίζουν να αναγνωριστούν ως παιδιά και η έκθεση καλεί για τη χρήση ολιστικών και πολυεπιστημονικών μεθόδων για τον προσδιορισμό της ηλικίας ενός παιδιού.

Λαμβάνοντας τα μέτρα που καταγράφονται στην παρούσα έκθεση, τα κράτη θα είναι σε θέση να ενισχύσουν την προστασία που παρέχουν στα παιδιά που μετακινούνται και να είναι καλύτερα προετοιμασμένα για να διασφαλίσουν το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών, που μπορεί να περιλαμβάνει και λύσεις εκτός Ευρώπης.


Μπορείτε να δείτε την έκθεση εδώ: https://data2.unhcr.org/en/documents/details/71726


English