'
;

Χρηματοδότηση

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε εθελοντικές συνεισφορές από κυβερνήσεις, τα Ηνωμένα Έθνη, διακυβερνητικούς θεσμούς και τον ιδιωτικό τομέα. Η εξεύρεση πόρων για τα προγράμματά μας και την αντιμετώπιση νέων προσφυγικών κρίσεων αποτελεί αδιάκοπο αγώνα για την Ύπατη Αρμοστεία.

Τακτικές ενημερώσεις και πληροφορίες για τα προγράμματά μας, τις οικονομικές απαιτήσεις και τις εισφορές δωρητών διατίθενται στην ιστοσελίδα Global Focus. Σε αυτό το μεταβαλλόμενο και περίπλοκο επιχειρησιακό περιβάλλον σε επίπεδο αναγκών και προτεραιοτήτων, η Ύπατη Αρμοστεία απευθύνει έκκληση προς τους δωρητές να παρέχουν συνεισφορές που να μπορούν να διατεθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία.

Με αυτό τον τρόπο, θα είμαστε σε θέση να κατευθύνουμε τη χρηματοδότηση εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, παρέχοντας προστασία, στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση και καλύπτοντας πολλές ακόμα βασικές ανάγκες για εκατομμύρια πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, ανιθαγενείς και εσωτερικά εκτοπισμένους σε όλο τον κόσμο.

 

1 Ιανουαρίου 2020 – 22 Ιουλίου 2020

Κατάσταση Χρηματοδότησης: Ελλάδα

1 Ιανουαρίου 2019 – 31 Δεκεμβρίου 2019

 

1 Ιανουαρίου 2018 – 31 Δεκεμβρίου 2018

Ευχαριστίες προς τους δωρητές για τα προγράμματα της Υ.Α. στην Ελλάδα

Ευρωπαϊκή Ένωση 256 εκ. (συμπεριλαμβανομένων των επικείμενων χρηματοδοτήσεων) | Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 4,4 εκ. | Education Cannot Wait 1,4 εκ. | Αυστρία 1,1 εκ. | Ελβετία 734 χιλ. (συμπεριλαμβανομένων των επικείμενων χρηματοδοτήσεων) | Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 609 χιλ. | (UNO-Flüechtlingshilfe 546 χιλ. | Deutsche Postcode Lotterie 326 χιλ. | Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 200 χιλ. | Liechtenstein Flüchtlingshilfe 102 χιλ. | The World We Want Foundation 125 χιλ. | Laboratorios Viñas 108 χιλ. | Νορβηγία 105 χιλ.

Ευρωπαϊκή Ένωση 252 εκ.| Education Cannot Wait 1.4 εκ. | Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 1.2 εκ.| Δημοκρατία της Κορέας 500 χλ. | The World We Want Foundation 125 χλ. | Fondation BNP Paribas 112 χλ. | Krueger Foundation 100 χλ.

Ευρωπαϊκή Ένωση 225.3 εκ. | Ιδιώτες δωρητές από την Ελβετία 500 χλ. | Fondation BNP Paribas 341 χλ.

Για τη χρηματοδότηση προηγούμενων ετών δείτε εδώ.