'
;

Χρηματοδότηση

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε εθελοντικές συνεισφορές από κυβερνήσεις, τα Ηνωμένα Έθνη, διακυβερνητικούς θεσμούς και τον ιδιωτικό τομέα. Η εξεύρεση πόρων για τα προγράμματά μας και την αντιμετώπιση νέων προσφυγικών κρίσεων αποτελεί αδιάκοπο αγώνα για την Ύπατη Αρμοστεία.

Τακτικές ενημερώσεις και πληροφορίες για τα προγράμματά μας, τις οικονομικές απαιτήσεις και τις εισφορές δωρητών διατίθενται στην ιστοσελίδα Global Focus. Σε αυτό το μεταβαλλόμενο και περίπλοκο επιχειρησιακό περιβάλλον σε επίπεδο αναγκών και προτεραιοτήτων, η Ύπατη Αρμοστεία απευθύνει έκκληση προς τους δωρητές να παρέχουν συνεισφορές που να μπορούν να διατεθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία.

Με αυτό τον τρόπο, θα είμαστε σε θέση να κατευθύνουμε τη χρηματοδότηση εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, παρέχοντας προστασία, στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση και καλύπτοντας πολλές ακόμα βασικές ανάγκες για εκατομμύρια πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, ανιθαγενείς και εσωτερικά εκτοπισμένους σε όλο τον κόσμο.

 

1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2023

 

6 Ιουλίου – 29 Δεκεμβρίου 2022

 

1 Ιανουαρίου 2022 – 05 Ιουλίου 2022

Ευχαριστίες προς τους δωρητές για τα προγράμματα της Υ.Α. στην Ελλάδα

Ευρωπαϊκή Ένωση 5,5 εκ. | Industria de Diseño Texti S.A. (Inditex) 548 χιλ. | Muslim World League 500 χιλ. | Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 418 χιλ. | Ελβετία 150 χιλ.

Ευρωπαϊκή Ένωση 10,6 εκ. | Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 1,2 εκ. | Muslim World League 500 χιλ. | Ελβετία 150 χιλ. | Fondation CHANEL 113 χιλ. | Ιδιώτες δωρητές από την Ελλάδα 107 χιλ.

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 600 χιλ. | Muslim World League 500 χιλ. | Ευρωπαϊκή Ένωση 172 χιλ. | Fondation CHANEL 113 χιλ. 

Για τη χρηματοδότηση προηγούμενων ετών δείτε εδώ.

Βασικά στοιχεία για τα προγράμματα της Ύπατης Αρμοστείας στην Ελλάδα

Ευρωπαϊκή Ένωση 103,6 εκ.| Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 6,15 εκ. | Αυστρία 1,2 εκ. | UNOFlüechtlingshilfe 654 χιλ. | | Stichting Benevolentia 305 χιλ. | Industria de Diseño Texti S.A. (Inditex) 197 χιλ. | SAP Solidarity Fund e.V176 χιλ. | Γαλλία 176 χιλ. | Ελβετία162 χιλ. | Education Cannot Wait 117 χιλ. | Switzerland for UNHCR 110 χιλ.