UNHCR lucrează cu partenerii Guvernamentali, inclusiv cu Direcția pentru Refugiați, Biroul Migrație și Azil și Departamentul Poliției de Frontieră în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, Institutul Național al Justiției, Ministerul Tehnologiilor Informației și Comunicațiilor, Ministerul Educației, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Sănătății și Ministerul Culturii. Biroul este prezent în Echipa ONU pe țară.

 

UNHCR are Acorduri de Proiecte de parteneriat cu următoarele ONG-uri:

  • Centrul de Drept al Avocaților (CDA): asistență legală pe parcursul procedurii de determinare a statutului de refugiat, procedurii de determinare a statutului de apatrid, procesului de integrare; monitorizare în domeniul protecției, a punctelor de trecere a frontierei și a facilităților de detenție; suport oferit avocaților, judecătorilor, societății academice, factorilor de decizie politică și altor profesioniști.

  • “Ave Copiii” (AVE): consiliere socială și asistență, sesizări pe probleme medicale, distribuirea asistenței lunare financiare și asistenței materiale celor mai vulnerabile persoanelor care sunt în atenția UNHCR (PoC); suport oferit lucrătorilor sociali, profesorilor și altor categorii de profesioniști.

  • Centrul de Caritate pentru Refugiați (CCR): asistență socio-culturală, activități privind integrarea persoanelor care sunt în atenția UNHCR, sesizări privind orele de studiere a limbii Române, suport oferit lucrătorilor sociali, oficialilor administrației publice locale, cât și altor categorii de profesioniști.