Høringssvar fra UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation

UNHCR’s kommentarer til regeringens lovforslag om ændringer af bl.a. Udlændingeloven, Integrationsloven og Repatrieringsloven (Udmøntning af finanslovsaftale for 2019)

UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, har fremsendt bemærkninger til regeringens forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere mv.).

Der er tale om et komplekst lovforslag med mere end 100 ændringer, som på et utal af felter ændrer sikkerheden for flygtninge, blandt andet da muligheden for langvarigt ophold i Danmark begrænses. Samtidigt gennemføres sanktioner overfor en større gruppe af udlændinge, herunder krav om ophold et bestemt sted under strenge kontrolforanstaltninger og med udvidede sanktioner. Endeligt forringes de økonomiske vilkår endnu engang for flygtninge med op til 2000 kr. per måned.

UNHCR’s bemærkninger er foreløbige og delvis baseret på et tidligere høringssvar fra januar 2016.

UNHCR’s brev med bemærkninger er tilgængeligt her (engelsk).