UNHCR: Flygtninge bør have sikkerhed for, at de ikke sendes hjem til usikker situation

UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, udtrykker i en pressemeddelelse bekymring over debatten om det såkaldte paradigmeskift i Danmark.

UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, følger med bekymring debatten om det såkaldte paradigmeskifte i dansk udlændingepolitik som fremlagt i lovforslag L140, der i øjeblikket er til behandling i Folketinget.

Det er helt korrekt, at det internationale beskyttelsessystem for flygtninge bygger på, at beskyttelse kun skal gives, så længe der er behov for det. Men flygtninge skal også have sikkerhed for, at deres flygtningestatus først vil ophøre, når der ikke længere er nogen risiko for, at de vil være i fare, når de vender hjem.

”Det kan ikke være rigtigt, at børn, kvinder og mænd, der er anerkendt som flygtninge i Danmark, fordi de er flygtet fra krig, vold eller forfølgelse, skal leve i en evig angst for at blive sendt hjem hver eneste gang deres opholdstilladelse skal op til fornyelse. En sådan usikkerhed kan hæmme flygtninges muligheder for at føre et normalt liv og tilpasse sig det danske samfund,” siger UNHCR’s Regionale Repræsentant i Nordeuropa, Henrik M. Nordentoft.

UNHCR vurderer, at de kriterier og retningslinier, som angives i loven for at kunne inddrage en flygtnings opholdstilladelse, ikke er tilstrækkelige og bør uddybes for at give den fornødne klarhed og retssikkerhed på området – både for den enkelte flygtning og for asylmyndighederne. Som udgangspunkt må det kræves, at inddragelse af en opholdstilladelse kun kan finde sted, når der er tale om meget betydelige og vedvarende ændringer i sikkerhedsforholdene i hjemlandet, så det ikke længere er forbundet med fare at vende tilbage.

Det vil eksempelvis være tilfældet i en situation, hvor en væbnet konflikt er bragt til ende, og der påny er stabilitet og sikkerhed i landet – og klare tegn på en normalisering af dagliglivet, herunder at flygtninge i nærområderne også vender hjem. UNHCR anbefaler stærkt, at dette fremgår tydeligere i loven og dens bemærkninger.

”Det burde stå klart for enhver, at en situation præget af utryghed og ustabilitet, eksempelvis med pansrede mandskabsvogne i gadebilledet og hyppige terrorhandlinger med civile ofre, klart ikke opfylder betingelserne for at kunne ophæve flygtningestatus,” siger Henrik M. Nordentoft.

UNHCR håber, at Folketingets partier nøje vil overveje disse betragtninger i den videre behandling af lovforslaget.

UNHCR’s mere udførlige bemærkninger til lovforslaget kan findes her