Istoriniame forume sutarimai dėl darbų ir išsilavinimo pabėgėliams

Pirmasis Pasaulinis pabėgėlių forumas baigėsi – jo metu sutarta dėl 770 pasižadėjimų pagerinti galimybes pabėgėliams ir juos priimantiesiems.

Istorinį susitikimą Ženevoje vainikavo išsamūs ir reikšmingi pasižadėjimai padėti milijonams pabėgėlių ir bendruomenėms, kuriose jie šiuo metu gyvena visame pasaulyje, įskaitant svarbius pasižadėjimus ilgalaikei paramai juos įtraukti į kasdienį gyvenimą.

„Noriu pasidžiaugti daugelio šalių pasižadėjimais – tiek valstybėmis donorais, tiek pabėgėlius priimančiomis – bei įmonių vadovų, pilietinių visuomenių ir pačių pabėgėlių, padvigubinti pastangas įtraukiant pabėgėlius į kasdienę veiklą, skatinant pasitikėjimą savimi ir ieškant sprendimų“ teigė Jungtinių Tautų vyriausiasis pabėgėlių komisaras Filippo Grandi per pirmą kartą surengto Pasaulinio pabėgėlių forumo uždarymą.

„Energija ir atsidavimas, kurį buvo galima išvysti šias tris dienas, yra ženklas, kad nepaisant pasaulyje tvyrančių nuomonių, yra bendrystės jausmas siekiant apsaugoti tuos, kurie bėga ieškodami prieglobsčio.“

Forumas įvyko Ženevoje, kuomet visame pasaulyje 70,8 milijono žmonių buvo priversti palikti savo namus, įskaitant 25,9 milijono pabėgėlių. Jo metu buvo siekiama iš naujo pažvelgti į pastangas, kurių imamasi reaguojant į milijonus žmonių, priverstų pasitraukti dėl karų ar persekiojimų, bei nepamiršti juos priimančių bendruomenių, kurių dauguma yra besivystančiose šalyse.

Susirinkimui einant į pabaigą vėlyvą trečiadienį, valstybių ir vyriausybių vadovai, JT lyderiai, tarptautinės institucijos, plėtros organizacijos, verslo vadovai, pilietinės visuomenės atstovai – iš viso 3 000 dalyvių sutarė dėl daugiau nei 770 pasižadėjimų.

„Tai puiki pradžia. Mūsų visų pareiga pasistengti, kad taip ir įvyktų.“

Buvo sutarta dėl darbo galimybių, vietų mokyklose pabėgėlių vaikams, naujo vyriausybių požiūrio, sprendimų kaip perkėlimo, švarios energijos, infrastruktūros ir geresnės pagalbos pabėgėlius priimančioms bendruomenėms ir valstybėms. Tikimasi netolimoje ateityje sulaukti daugiau pasižadėjimų.

Pasaulio banko grupė paskelbė skirianti 2,2 milijardus USD remiant plėtrą padėti pabėgėliams ir juos priimančioms šalims bei papildomą finansavimo galimybę skatinant privatųjį sektorių ir padedant sukurti naujas darbo vietas.

Panašią naujieną paskelbė ir Amerikos plėtros bankas, pažadėdamas 1 milijardą USD. Daug valstybių, įmonių ir akcininkų taip pat pareiškė pasižadėjimą dėl finansinės paramos pabėgėliams ir juos priimančioms šalims – daugiau nei 2 milijardus USD.

Bendras tikslas – paskatinti ilgalaikės plėtros galimybes ir įtraukimą į kasdienį gyvenimą pabėgėlius priimančiose valstybėse, pripažįstant, kad daugeliui pabėgėlių visame pasaulyje tremtis neretai užtrunka kelerius metus ar net dešimtmečius.

Įmonių pažadėti daugiau nei 250 milijonų USD pažymi vis stiprėjantį privačiojo sektoriaus vaidmenį mobilizuojant būtinus išteklius siekiant padėti milijonams pabėgėlių visame pasaulyje. Šios iniciatyvos padės sukurti bent 15 000 naujų darbo vietų pabėgėliams. Taip pat per metus bus teikiama 125 000 valandų nemokamų (pro bono) teisinių konsultacijų.

Grandi skatino visus dalyvius palaikyti judėjimą ir nepamiršti savo pažadų: „Tai puiki pradžia. Mūsų visų pareiga pasistengti, kad taip ir įvyktų.“

Forumas yra pagrindinis elementas Pasauliniame susitarime dėl pabėgėlių – tai sistema, padėsianti sukurti labiau nuspėjamą ir teisingą atsakomybės paskirstymą, patvirtintą prieš metus vykusioje JT Generalinėje Asamblėjoje.

Somalio Ministras Pirmininkas Hassan Ali Khayre prisiminė savo asmeninę pabėgėlio patirtį ir poreikius nuo karo bėgančių žmonių bei būtinybę padėti jiems grįžti namo.

„Turime atkreipti didžiausią dėmesį į pagrindines priežastis ir priverstinį perkėlimą skatinančius veiksnius.“

„Turime atkreipti didžiausią dėmesį į pagrindines priežastis ir priverstinį perkėlimą skatinančius veiksnius“, teigė jis Forume. „Dėl to turime investuoti be išlygų ir gerinti valdymą, saugius sektorius, ekonominį stabilumą ir socialines paslaugas – tai yra esminiai elementai, palaikantys taiką ir stabilumą“, sakė jis.

Visais atžvilgiais pabėgėlių dalyvavimas buvo esminė dalis. Apie 80 vyrų ir moterų iš Afrikos, Šiaurės ir Pietų Amerikos, Azijos ir Vidurinių Rytų dalyvavo tuzinuose diskusijų ir renginių, nuo švietimo sesijų, tvarios energetikos ir sporto, iki pragyvenimo šaltinių ir psichinės sveikatos.

„Žiūrint į priekį yra akivaizdu, kad galime daug pasiekti, jei tik dirbsime išvien ir kaip lygiaverčiai partneriai“, uždaromojoje sesijoje sakė pabėgėlių rėmėja Tina Dixson, kuri 2012 metais Australijoje ieškojo prieglobsčio kaip „queer“ žmonių teisių aktyvistė.

„Kreipiamės į jus visus ir visus mus, kad tolimesni mūsų veiksmai būtų apsvarstyti ir prasmingai tęstų pasižadėjimais ir indėliais pradėtus darbus,” sakė Dixson.

„Žiūrint į priekį yra akivaizdu, kad galime daug pasiekti, jei tik dirbsime išvien.“

Wenasa Alaraba, iš studentų pabėgėlių delegacijos susilaukė ovacijų, kai paskatino daugiau investicijų į pabėgėlių švietimą, nes jiems gresia įvairūs pavojai kopiant švietimo sistemos laiptais.

„Šveitimas keičia, o besikeisdami mes įgauname įgūdžių ir žinių, mes didiname savo potencialą ir randame kelią į pasitikėjimą savimi“, sakė ji. „Šveitimas padeda ne tik išgyventi, bet ir pasiekti daugiau.“

Forume buvo diskutuojama šešiomis pagrindinėmis temomis: naštos ir atsakomybės pasidalijimo klausimais, darbo ir pragyvenimo šaltinių, energijos ir infrastruktūros, sprendimų ir apsaugos galimybių.

Tačiau ne viskas buvo tik politika. Daugelio mėgstamas „Sesame Street“ mapetas Grover praskaidrino dieną imdamas interviu iš dalyvių: pabėgėlių, vyriausybių ministrų, įmonių vadovų ar JT vadovų.

Pabėgėlis boksininkas, turintys svajonę varžytis 2020 metų Tokijo olimpinės žaidynėse, „Palais des Nations“ demonstravo savo įgūdžius, o kiti lauke žaidė futbolą.

„Kai pabėgėliams suteikiama galimybė“, sakė pabėgėlis Foni Joyce Vuni, suteikdamas šiek tiek optimizmo Forumo dalyviams, „jie ne tik pakeičia valstybes, kuriose ieško prieglobsčio, bet taip pat ir savo gimtinę.”

Visų pasižadėjimų sąrašą rasite čia.