Duomenys ir ištekliai

Duomenys, statistika ir kita informacija žiniasklaidai ir visuomenei.

JT pabėgėlių agentūra (UNHCR) , pateikia išsamią informaciją ir statistinius duomenis ne tik apie priverstinį perkėlimą ir konkrečias operacijas, bet ir apie pasaulinę situaciją, bei apie priverstinai perkeltų žmonių populiacijas. Medžiaga yra prieinama personalui, vyriausybėms, partneriams, kitoms su humanitarine veikla ir vystymusi susijusioms šalims, akademinei bendruomenei ir visuomenei. Be to UNHCR, dažnai kartu su kitomis organizacijomis ir partneriais, skelbia ataskaitas, kurios yra svarbios pagalbos ir informacijos prieinamumo didinimo priemonės.

Statistiniai ištekliai ir duomenų portalai

Pasaulinių tendencijų ataskaita

UNHCR metinė statistinė ataskaita apie visuotinį priverstinį perkėlimą, kurioje pateikiami pabėgėlių, šalių viduje perkeltų asmenų, prieglobsčio prašytojų ir asmenų be pilietybės skaičiai ir tendencijos.

Pasaulinė ataskaita

Šioje ataskaitoje pabrėžiami naujausi pagrindiniai UNHCR darbo rezultatai ir pasiekimai, įskaitant išsamią informaciją apie pagrindines pabėgėlių operacijas visame pasaulyje.

 

Veiklos duomenų portalas

Duomenų, informacijos teikimas, nuolat atnaujinant informaciją apie operacijas ir esamas ekstremalias situacijas.

 

„Global Focus“ portalas

Pagrindinis UNHCR sponsorių ir kitų pagrindinių partnerių ataskaitų portalas, kuriame pateikiama operacijų, veiklos ir rezultatų apžvalga.

Perkėlimo duomenų ieškiklis

Statistinių duomenų apie perkėlimą, įskaitant kilmės, prieglobsčio ir perkėlimo šalis, teikimas. Duomenų portalas atnaujinamas kas mėnesį.

Pabėgėlių statistika

UNHCR populiacijos statistikos duomenų bazėje pateikiami oficialūs ir patvirtinti duomenys apie asmenis nuo 1951 m.

Kiti ištekliai

Refworld

Išsamus istorinių ir dabartinių teisinių dokumentų bei išteklių, susijusių su apsauga, pabėgėliais ir perkėlimu, archyvas.

1951 m. Pabėgėlių konvencija

Žiūrėkite sutartį, jos protokolą ir papildomą informaciją apie konvenciją, kuri yra pagrindinis teisinis dokumentas, kuria remiantis dirba UNHCR.

Pabėgėlių žiniasklaida

Nuotraukų ir vaizdo medžiagos teikimas apie situacijas, susijusias su perkeltais asmenimis ir pabėgėliais visame pasaulyje. Žiniasklaidos biblioteka yra pasiekiama, ir jos turinį galima atsisiųsti žiniasklaidai ir partneriams, prieš tai sukūrus profilį.

Kiti pranešimai

Mūsų svetainėje rasite daugiau nuorodų į UNHCR ataskaitas ir informaciją perkėlimo, šeimų susijungimo, buvimo be pilietybės ir kt. temomis (anglų k.)