Meer hervestiging is nodig. Slechts 4,5 procent van wereldwijde hervestigingsbehoeften vervuld in 2019

Van de 1,4 miljoen vluchtelingen die naar schatting wereldwijd dringend behoefte hebben aan hervestiging, zijn er vorig jaar slechts 63.696 hervestigd via UNHCR. Terwijl het aantal hervestigde vluchtelingen in 2019 bescheiden steeg met 14 procent in vergelijking met het voorgaande jaar, waarin 55.680 mensen werden hervestigd, blijft er een enorme kloof bestaan ​​tussen de hervestigingsbehoeften en de plaatsen die door regeringen over de hele wereld beschikbaar worden gesteld.

Een Syrische vluchteling staat met zijn kinderen van vijf en twee in oktober 2019 in het Bardarash-kamp in Duhok, Irak. © UNHCR/Hossein Fatemi

Een Syrische vluchteling staat met zijn kinderen van vijf en twee in oktober 2019 in het Bardarash-kamp in Duhok, Irak. © UNHCR/Hossein Fatemi

 

“Hervestiging is geen oplossing voor alle vluchtelingen in de wereld, maar het is een levensreddende maatregel om de bescherming te waarborgen van degenen die het meeste risico lopen en wiens leven er vaak van afhangt,” zegt Grainne O’Hara, UNHCR’s directeur voor internationale bescherming.

Het grootste aantal door de UNHCR gefaciliteerde hervestigingen was vorig jaar naar de Verenigde Staten, gevolgd door Canada, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Duitsland. Van de meer dan 63.000 hervestigde vluchtelingen vorig jaar, was het grootste aantal afkomstig uit Syrië, de Democratische Republiek Congo en Myanmar.

Het vergroten van de mogelijkheden voor hervestiging van vluchtelingen en andere aanvullende legale mogelijkheden, onder meer via gezinshereniging, werk- en studie, is een van de hoofddoelstellingen van het Global Compact on Refugees.
Het is een tastbare manier voor landen om verantwoordelijkheid te delen en solidariteit te tonen met gastlanden die grote vluchtelingenpopulaties huisvesten.

Om te werken aan het verhogen van het aantal hervestigingsplaatsen en -opnames en het uitbreiden van het aantal landen dat deze programma’s aanbiedt, werd vorig jaar een driejaarlijkse strategie voor hervestiging en aanvullende trajecten gelanceerd door regeringen, NGOs, het maatschappelijk middenveld en UNHCR.

Hoewel de doelstelling van de strategie om 60.000 vluchtelingen te hervestigingen naar 29 landen in 2019 is bereikt, maakt UNHCR zich zorgen dat, op basis van de huidige berekeningen, dit jaar minder vluchtelingen zullen worden hervestigd.

In 2020 is het de bedoeling dat 31 landen circa 70.000 door UNHCR verwezen vluchtelingen hervestigen.

Een van de prioriteiten van UNHCR dit jaar is het verhogen van het aantal hervestigingsplaatsen en het uitbreiden van de pool van landen die vluchtelingen toelaten op hervestiging en andere aanvullende trajecten, evenals het waarborgen van de integriteit van het hervestigingsprogramma.

UNHCR en IOM hebben een gezamenlijk initiatief gelanceerd, het Sustainable Resettlement and Complementary Pathways Initiative (CRISP), om activiteiten te implementeren die nodig zijn om hervestigings- en complementaire trajectdoelstellingen te bereiken en doen een beroep op de landen om de nodige financiële steun van 19,9 miljoen USD te verlenen.

Meer informatie over de hervestigingscijfers van 2019 is hier beschikbaar en informatie over het wereldwijde hervestigingsgegevensportaal van UNHCR met statistieken sinds 2003 vind je hier.