UNHCR schaalt onmiddellijke opvang voor asielzoekers op Moria op; dringt aan op lange termijn oplossingen om de overbevolking op Griekse eilanden aan te pakken

Naar schatting hebben zo’n 11.000 asielzoekers geen adequate opvang op het Griekse eiland Lesbos, nadat het Opvang- en Identificatiecentrum (RIC) op Moria vorige week is afgebrand. UNHCR voert haar steun op om te reageren op de kritieke behoeften.

De Syrische vluchteling Mohammed Sadik Jalani en zijn kinderen zitten naast tenten die zijn opgezet door de Griekse autoriteiten en UNHCR om onderdak te bieden nadat branden het opvang- en identificatiecentrum van Moria op het Griekse eiland Lesbos hebben verwoest. © UNHCR

De Syrische vluchteling Mohammed Sadik Jalani en zijn kinderen zitten naast tenten die zijn opgezet door de Griekse autoriteiten en UNHCR om onderdak te bieden nadat branden het opvang- en identificatiecentrum van Moria op het Griekse eiland Lesbos hebben verwoest. © UNHCR

De Griekse autoriteiten, die de algemene verantwoordelijkheid dragen voor de humanitaire respons, hebben een locatie op Lesbos, dicht bij de stad Mytileni, in het gebied van Kara Tepe, aangewezen om tijdelijk de meest kwetsbare kinderen, mannen en vrouwen op te vangen. Door de reeks branden die vorige week dinsdag begonnen, zijn zij dakloos geraakt.

Op verzoek van de regering en om te reageren op dringende humanitaire behoeften, helpt UNHCR bij het opzetten van dit nieuwe tijdelijke kamp, om degenen die het meeste risico lopen op te vangen. Ook adviseren we bij het opzetten en plannen van locaties.

Tot dusver heeft UNHCR 600 familietenten geleverd, die gisteravond al onderdak boden aan zo’n 700 personen. We hebben ook gezorgd voor chemische toiletten en handwasstations en staan ​​klaar om extra ondersteuning te bieden in water, hygiëne en sanitaire voorzieningen.

UNHCR ondersteunt asielzoekers op Lesbos met noodhulpmiddelen en onderdak nadat branden het asielzoekerscentrum van Moria op het Griekse eiland Lesbos hebben verwoest. © UNHCR

UNHCR ondersteunt asielzoekers op Lesbos met noodhulpmiddelen en onderdak nadat branden het asielzoekerscentrum van Moria op het Griekse eiland Lesbos hebben verwoest. © UNHCR

UNHCR ondersteunt asielzoekers op Lesbos met noodhulpmiddelen en onderdak nadat branden het asielzoekerscentrum van Moria op het Griekse eiland Lesbos hebben verwoest. © UNHCR

UNHCR ondersteunt asielzoekers op Lesbos met noodhulpmiddelen en onderdak nadat branden het asielzoekerscentrum van Moria op het Griekse eiland Lesbos hebben verwoest. © UNHCR

UNHCR ondersteunt asielzoekers op Lesbos met noodhulpmiddelen en onderdak nadat branden het asielzoekerscentrum van Moria op het Griekse eiland Lesbos hebben verwoest. © UNHCR

UNHCR ondersteunt asielzoekers op Lesbos met noodhulpmiddelen en onderdak nadat branden het asielzoekerscentrum van Moria op het Griekse eiland Lesbos hebben verwoest. © UNHCR

UNHCR ondersteunt asielzoekers op Lesbos met noodhulpmiddelen en onderdak nadat branden het asielzoekerscentrum van Moria op het Griekse eiland Lesbos hebben verwoest. © UNHCR

UNHCR ondersteunt asielzoekers op Lesbos met noodhulpmiddelen en onderdak nadat branden het asielzoekerscentrum van Moria op het Griekse eiland Lesbos hebben verwoest. © UNHCR

UNHCR ondersteunt asielzoekers op Lesbos met noodhulpmiddelen en onderdak nadat branden het asielzoekerscentrum van Moria op het Griekse eiland Lesbos hebben verwoest. © UNHCR

Eh4tgq6XkAg57CX

UNHCR ondersteunt asielzoekers op Lesbos met noodhulpmiddelen en onderdak nadat branden het asielzoekerscentrum van Moria op het Griekse eiland Lesbos hebben verwoest. © UNHCR

Eh4tgtJWoAEsb1o

UNHCR ondersteunt asielzoekers op Lesbos met noodhulpmiddelen en onderdak nadat branden het asielzoekerscentrum van Moria op het Griekse eiland Lesbos hebben verwoest. © UNHCR

Om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen en te verminderen, ondergaan asielzoekers snelle COVID-19-tests voordat ze de nieuwe faciliteit betreden.

UNHCR ondersteunt ook de nationale gezondheidsautoriteiten bij het opzetten van een medische ruimte op de nieuwe locatie, in overeenstemming met de richtlijnen van de WHO. We verstrekken van drie tenten en installeren van een hal en omheiningen die als isolatiegebieden dienen. 20 mensen die besmet zijn met COVID zitten al in quarantaine in dit geïsoleerde gebied.

Sinds vorige week zorgt het Griekse leger voor voedsel en water voor asielzoekers, ook op deze nieuwe locatie. Ter ondersteuning heeft UNHCR meer dan 6.000 voedselpakketten naar Lesbos verscheept. Op verzoek van de nationale autoriteiten en met de steun van de Europese Commissie zorgt UNHCR ook voor eenmalige cash hulp, om te voorzien in de dringende behoeften van de getroffenen.

In samenwerking met partners verdelen we ook noodzakelijke artikelen, zoals dekens, slaapzakken, matten, jerrycans, plastic lakens en hygiëneproducten.

Doneer nu

UNHCR-teams en nationale humanitaire partners zetten ook hun inspanningen voort om kwetsbare asielzoekers, waaronder gezinnen met jonge kinderen en alleenstaande vrouwen, te identificeren en bij te staan, en informeren hen dat ze nu onderdak kunnen zoeken op de nieuwe tijdelijke locatie. Ongeveer 50 vrouwen en slachtoffers van gender gerelateerd geweld zijn al overgebracht naar een veilige opvang op het eiland.

Zodra kwetsbare asielzoekers geleidelijk naar deze nieuwe locatie zijn overgebracht, is het belangrijk om voor degenen die het eiland mogen verlaten, snel dit proces op gang te brengen. Zij moeten veilig overgebracht worden naar het vasteland en opgevangen worden in geschikte accommodatie.

Het voorzien in tijdelijk onderdak is een noodmaatregel om asielzoekers die anders slapen in geïmproviseerde onderkomens of in de open lucht, in velden, bosjes en parkeerplaatsen, voor de zevende nacht op rij onmiddellijk onderdak en bescherming te bieden. UNHCR pleit ook voor lange termijn oplossingen, met voortdurende Europese steun, waarbij de verantwoordelijkheid gedeeld wordt.

De overvolle opvangcentra op Lesbos en andere Egeïsche eilanden moeten worden ontlast en de omstandigheden moeten worden verbeterd.

De Europese Commissie heeft aangekondigd dat zij de lancering van het nieuwe migratie en asielpact zal vervroegen, naar 23 september, deels als gevolg van de recente gebeurtenissen op Lesbos en de urgentie voor een collectieve respons van Europa.

UNHCR beschouwt het aanstaande migratie- en asielpact als een potentiële nieuwe start voor de EU en haar lidstaten om vluchtelingen beter te beschermen en te zorgen voor een gemeenschappelijk Europees asielstelsel, gebaseerd op eerlijke en efficiënte asielprocedures, solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid tussen de lidstaten. Het is te hopen dat deze kans wordt aangegrepen.

Doneer nu