Wat is gezinshereniging?

Gezinshereniging is het bij elkaar brengen van een gezin dat door oorlog of vervolging van elkaar gescheiden is geraakt. Wanneer een vluchteling een verblijfsvergunning heeft gekregen, kan hij of zij zijn gezinsleden laten overkomen naar Nederland.

Hoe werkt gezinshereniging?

Door een gezinsherenigingsaanvraag in te dienen kunnen vluchtelingen herenigd worden met hun man, vrouw, partner en/of kinderen.

Vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen moeten binnen drie maanden gezinshereniging aanvragen. Als dit niet lukt vallen zij onder de reguliere gezinsherenigingsprocedure, waar striktere regels aan zijn verbonden en moeten zij een jaar wachten om gezinshereniging aan te vragen. In sommige gevallen kan wel een uitzondering worden aangevraagd.

Ook moet het huwelijk/partnerschap al hebben bestaan voordat de vluchteling in Nederland asiel aanvroeg en moeten de gezinsleden al een gezin hebben gevormd voordat de vluchteling naar Nederland vluchtte.

Gezinsleden die aankomen in Nederland krijgen dezelfde status en rechten als de gezinshereniger. Ze ontlenen die status aan de gezinshereniger, wat betekent dat de verblijfsvergunning kan worden ingetrokken indien de gezinsband wordt verbroken na aankomst van het gezinslid in Nederland.

Meer weten over gezinshereniging? Klik hier voor veelgestelde vragen over gezinshereniging.

‘No Family Torn Apart’

UNHCR heeft onderzoek gedaan naar de situatie van vluchtelingen in Nederland die zich met hun gezin willen herenigen. Over het algemeen is in onze ogen het Nederlandse beleid rondom gezinshereniging een van de meer soepele en ruimhartige in de EU. Maar we zien ook veel verbeterpunten voor snellere, efficiëntere en eerlijkere procedures.

Bekijk ons nieuwste rapport ‘No Family Torn Apart’ of lees een Nederlandse samenvatting met de aanbevelingen.