Repatrianten

Steeds minder repatrianten
We zien al jaren een dalende trend met betrekking tot de terugkeer van vluchtelingen doordat veel conflicten en oorlogen blijven voortduren.

Als mensen vrijwillig willen terugkeren zal UNHCR ze daarbij zoveel mogelijk ondersteunen. Ook als, in uitzonderlijke gevallen, UNHCR het land als nog niet voldoende veilig beoordeelt. Wij roepen staten dan op om nog niet over te gaan tot gedwongen uitzetting.

In 2018 zijn ruim 1,2 miljoen vluchtelingen teruggekeerd.