Legislaţia naţională privind azilul în România

Legi şi practici diferite

Fiecare stat dispune de o legislaţie de azil proprie care stabileşte cadrul legal pentru protecţia solicitanţilor de azil şi a refugiaţilor la nivel naţional. Această legislaţie trebuie să fie în conformitate cu standardele europene şi internaţionale. În ciuda eforturilor depuse pentru o armonizare la nivelul UE, există încă diferenţe semnificative între sistemele şi legislaţiile de azil din statele Uniunii Europene, inclusiv în Europa Centrală.

Găsiţi, mai jos, instrumentele juridice naţionale care reglementează sistemele de azil în România.