วิกฤติผู้ลี้ภัยซูดานใต้:สงครามและความอดอยาก:ข่าว 3 มิติ

ภารกิจของทีมข่าว 3 มิติ ร่วมกับ UNHCR ประเทศไทย ลงพื้นที่ประเทศยูกันดา เพื่อสำรวจสถานการณ์ความเป็นอยู่ หลังจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ เปิดระดมทุนช่วยเหลือเด็กและครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามและความอดอยาก โดยเฉพาะที่ประเทศซูดานใต้ ซึ่งกำลังเผชิญวิกฤติที่รุนแรงที่สุดในทวีปแอฟริกา

สงครามและความอดอยาก ทำให้ชาวชูดานใต้กว่า 1.6 ล้านคน ลี้ภัยไปประเทศต่าง ๆ เฉพาะในยูกันดา มีชาวซูดานใต้อพยพไปอยู่กว่า 8 แสนคน หรือมีผู้ลี้ภัยเข้ามาในยูกันดาไม่ต่ำกว่าวันละ 2,000 คน จนกลายเป็นวิกฤตที่ UNHCR ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน

การประกาศให้ซูดานใต้ เป็นพื้นที่ประสบภาวะอดอยากเป็นประเทศแรกในรอบ 6 ปี ขององค์การสหประชาชาติ ส่วนภาวะสงครามก็รุนแรงขึ้นในปีที่ผ่านมา ทำให้ชาวซูดานใต้ต้องลี้ภัยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ยูกันดา เปิดศูนย์อพยพเพียง 6 เดือน แต่กลับรองรับผู้ลี้ภัยกว่า 8 แสนคน และต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนกับเด็กที่มีภาวะขาดสารอาหาร

การเติบโตอย่างรวดเร็วของผู้ลี้ภัยชาวซูดานใต้ กลายเป็นวิกฤติที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกา ในเวลาเพียง 10 เดือน มีการลี้ภัยไปประเทศเพื่อนบ้านกว่า 1.6 ล้านคน กว่าครึ่งหนึ่งอพยพมาที่ยูกันดา จนเกิดศูนย์อพยพที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ยูกันดาซึ่งเป็นประเทศที่ยากจนที่สุด กลับต้อนรับและให้การช่วยเหลือผู้ลี้ภัยเหล่านี้

ภาวะขาดสารอาหารและความอดอยากที่เกิดขึ้นกับผู้ลี้ภัยชาวซูดานใต้ กลายเป็นปัญหาเร่งด่วนที่องค์การสหประชาชาติต้องเร่งให้การช่วยเหลือ โดยเฉพาะการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้ลี้ภัยยิ่งทำให้ขาดแคลนอาหารและน้ำ รวมถึงการให้การศึกษาที่กำลังจะเป็นปัญหาตามมา เพราะในจำนวนผู้ลี้ภัยที่เป็นเด็กกว่า 60% หากสงครามยังไม่ยุติเด็กเหล่านี้ก็จะหายไปจากระบบในอนาคต

จากวิกฤติสงครามและความอดอยากที่เกิดขึ้น UNHCR จึงเปิดระดมทุนเพื่อนำไปช่วยเหลืออย่างเร่ด่วน ท่านสามารถบริจาคได้ผ่านทาง  บริจาคช่วยชีวิตพวกเขาได้ที่ www.unhcr.or.th/famine หรือ บริจาคทาง SMS 30 บาท พิมพ์ 30 ไปที่ 4642789

Page 1 of 7