Довгострокові рішення

Місцева інтеграція

Місцева інтеграція є одним із найбільш реальних довгострокових рішень, доступних для біженців в Україні. Головними сферами діяльності УВКБ ООН в Україні у сприянні місцевій інтеграції є:

 • Адвокація (з метою вдосконалення законодавчої бази та створення сприятливого середовища у сфері захисту та сприяння соціально-економічній інтеграції біженців);
 • Розвиток підприємництва (гранти на самозабезпечення);
 • Професійне навчання (допомога з розвитком професійних навичок);
 • Працевлаштування (допомога з пошуком роботи та співпраця із центрами зайнятості);
 • Курси української мови;
 • Навчання (обмежена підтримка в отриманні вищої освіти шляхом надання грантів DAFI). Інформація про наступний конкурс з’явиться у серпні;
 • Підтримка громадських ініціатив.

УВКБ ООН в Україні співпрацює з органами державної влади та декількома міністерствами, прагнучи забезпечити сприятливі умови для місцевої інтеграції.

Через своїх партнерів УВКБ ООН проводить курси української мови та комп’ютерної грамотності для початківців. Консультування з питань розкладу та запису на такі курси проводиться партнерами на місцях.

УВКБ ООН і партнери підтримують ініціативи на рівні громад, в рамках яких проводиться цілий ряд заходів для мобілізації вповноваження спільнот біженців. Ці ініціативи засновуються на освіті, професійних навичках та потенціалі постраждалого населення та покликані покращувати їхню здатність до організованого реагування у надзвичайних ситуаціях, самостійного захисту і знаходження рішень. Якщо Ваша спільнота потребує навчання певним навичкам у конкретній сфері, які дозволять Вам стати більш самодостатніми, УВКБ ООН може надати підтримку Вашій спільноті шляхом проведення таких тренінгів та організації професійного навчання. Зокрема, для біженців і шукачів притулку це може також включати заходи на рівні громад у сферах психосоціальної допомоги та охорони психічного здоров’я. Реалізація ініціативи на рівні громади не передбачає закупівлі обладнання чи матеріалів або ремонту приміщень. Для отримання детальної інформації, будь ласка, звертайтеся до партнерів УВКБ ООН на місцях або до УВКБ ООН за телефоном: +38 (044) 288 97 10 щосереди з 10:00 до 16:30.

Надання грантів на професійні курси

УВКБ ООН надає допомогу в проходженні професійних курсів та отриманні необхідного обладнання для подальшої самозайнятості/працевлаштування після закінчення навчання для визнаних біженців, особам, що потребують додаткового захисту в Україні, та шукачам притулку, які відповідають критеріям. Метою проходження навчання є подальше стабільне працевлаштування.

Детальніше ознайомитися з програмою грантів на 2020 рік можна тут.

Надання грантів самозабезпечення

Гранти самозабезпечення – це одноразова допомога, що може бути надана визнаним біженцям, особам, що потребують додаткового захисту в Україні, та шукачам притулку, які відповідають  критеріям та мають сильне бажання стати самозабезпеченими, займаючись малим чи мікробізнесом, розвитком сільського господарства чи пройшовши професійні курси.

Детальніше ознайомитися з програмою грантів самозабезпечення на 2020 рік можна тут.

Переглянути каталог продукції, виробленої біженцями та переселенцями можна тут.

 

Добровільна репатріація

Добровільна репатріація є одним із довгострокових рішень для біженців і шукачів притулку, яке пропонується Агентством ООН у справах біженців. Шукачі притулку та визнані біженці, які бажають повернутися до країни свого походження чи місця постійного проживання, можуть звернутися до найближчого офісу одного із партнерів УВКБ ООН і подати заяву на репатріацію, заповнивши анкету на добровільну репатріацію (список партнерів УВКБ ООН можна переглянути тут).

Процес добровільної репатріації можна розпочати лише після заповнення та подачі заяви до УВКБ ООН. Коли УВКБ ООН отримає заяву, із заявником зв’яжуться за телефоном, вказаним у заяві, та нададуть подальші інструкції щодо запиту на репатріацію.

Підпис у заяві не зобов’язує заявника повертатися до країни свого походження. Заяву на репатріацію можна відкликати після консультації з УВКБ ООН або з інших причин. Жодна особа не може бути репатрійована проти її власної волі.

УВКБ ООН надає наступні послуги при добровільній репатріації:

 • Надає інформацію про ситуацію в конкретній країні походження біженця чи у конкретному регіоні, щоб людина мала змогу прийняти свідоме рішення про репатріацію;
 • Організовує безпечне та гідне повернення до країни походження;
 • Співпрацює з відповідним посольством щодо отримання проїзного документу, візи чи дозволу на в’їзд, якщо це необхідно;
 • Надає малі гранти на добровільну репатріацію;
 • Надає іншу підтримку, пов’язану із репатріацією.

УВКБ ООН зберігає за собою право відхилити заяву на добровільну репатріацію, якщо ситуація в країні походження чи в певному районі, куди збирається повернутися заявник, вважається вкрай небезпечною. УВКБ ООН також відхилятиме заяви на репатріацію, якщо заявник збирається повернутися до країни свого походження тільки  на короткий термін, а не з метою добровільної репатріації.

УВКБ ООН надає підтримку особам, які подали заяву на добровільну репатріацію, лише у тому випадку, коли вони належать до наступних категорій:

 • Шукачі притулку та члени їхніх сімей, які перебувають на обліку організації-партнера УВКБ ООН, та відповідають критеріям для отримання допомоги від УВКБ ООН відповідно до оцінки, проведеної партнером УВКБ ООН;
 • Визнані біженці та члени їхніх сімей.

Переселення

Переселення –це переміщення біженців із країни, де вони подали заяви на отримання захисту (наприклад, з України), до іншої країни, яка приймає їх на постійне проживання.

Переселення – це досвід, який змінює життя і є випробуванням та, водночас, винагородою. Часто біженців переселяють до країн із цілковито новими для них соціальною системою, мовою та культурою. Проте, завдяки підтримці місцевого уряду та партнерських організацій, переселені біженці поступово інтегруються до нової країни.

Проводячи співбесіду з біженцем, УВКБ ООН оцінює можливість трьох довгострокових рішень для них: в першу чергу – місцевої інтеграції, а також репатріації та переселення. За підсумками таких співбесід УВКБ ООН визначає потенційних кандидатів на переселення до інших країн.

Біженці, переселені до нової країни, одразу можуть користуватися такими ж громадянськими, політичними, економічними, соціальними та культурними правами, як і корінні громадяни цієї країни. Зазвичай, біженцям надають підтримку для швидшої інтеграції до нової країни, таку як:

 • Культурна орієнтація;
 • Мовні та професійні курси;
 • Можливість продовжити навчання та професійний розвиток;
 • Послуги працевлаштування.

Окрім того, переселеним біженцям зазвичай дають можливість подати заяву та набути громадянство у країні переселення.

Переселення не є правом біженця, і остаточне рішення про прийняття біженця залишається за країною переселення, і УВКБ ООН ніяким чином не може на нього вплинути.

 

Хто може бути переселений?

Особа, яка:

 • Подала заяву на отримання захисту в Україні, окрім випадків, коли є вагомі причини не подавати таку заяву, і зареєстрована організацією-партнером УВКБ ООН;
 • Отримала позитивне рішення у процедурі УВКБ ООН з визначення статусу біженця;
 • Отримала рекомендацію, що її випадок відповідає одній із категорій для переселення.
 • Відбувається процес співпраці з владою України та УВКБ ООН (включаючи партнерів УВКБ ООН).

Зауважте, що особи, які скасували свою процедуру отримання захисту, наприклад, які не подали вчасно апеляцію на негативне рішення без вагомих причин (таких як госпіталізація), не будуть вважатися кандидатами на переселення.

 • Не перетинала та не намагається перетнути український кордон нелегально після реєстрації партнером УВКБ ООН.

Зауважте, що визнані біженці та особи зі статусом додаткового захисту в Україні можуть розглядатися як кандидати на переселення лише в окремих випадках.