Wat is het Global Refugee Forum?

Het Global Refugee Forum (GRF) is een internationale bijeenkomst voor en over vluchtelingen. De tweede editie van het Global Refugee Forum vindt dit jaar plaats tussen 13 en 15 december 2023 in Genève en biedt de gelegenheid om voort te bouwen op de initiatieven en toezeggingen die werden gedaan sinds 2019. UNHCR organiseert het forum samen met Colombia, Frankrijk, Japan, Jordanië, Niger, Oeganda en Zwitserland.

Het eerste Global Refugee Forum vond plaats in december 2019 en was een mijlpaal in het opbouwen van solidariteit met vluchtelingen wereldwijd en de landen en gemeenschappen die hen opvangen. 

Wat is het doel van het Global Refugee Forum?

Het Forum biedt een unieke kans voor internationale organisaties, overheden en lokale autoriteiten, het maatschappelijk middenveld, de private sector en vluchtelingen om samen te komen en nieuwe, duurzame oplossingen voor de huidige situatie te vinden. Vluchtelingen zijn zelf een integraal deel van de voorbereidingen voor het Forum en worden voortdurend betrokken en geraadpleegd.

Tijdens het Global Refugee Forum 2023 zullen de deelnemers opnieuw toezeggingen doen, goede praktijkvoorbeelden delen om te inspireren tot een eerlijkere verdeling van verantwoordelijkheden voor het opnemen van vluchtelingen, en de balans opmaken van de vooruitgang die is geboekt sinds het eerste Wereldwijde Vluchtelingenforum in 2019. Ook zullen uitdagingen en kansen worden besproken. 

Het eerste GRF in 2019 heeft ruim 1.400 toezeggingen en initiatieven opgeleverd en 350 inzendingen van goede praktijkvoorbeelden. In 2021 bracht UNHCR het eerste rapport uit en organiseerde een bijeenkomst om tussentijds de balans op te maken van de vooruitgang in het realiseren van de doelstellingen uit het Vluchtelingenpact.

 

Meer weten over het wereldwijd Vluchtelingenpact (Global Compact on Refugees)

Postercampagne in Luxemburg Stad

Op 17 en 18 december 2019 vond voor de eerste keer in Genève het Global Refugee Forum plaats. Om deze belangrijke bijeenkomst in de schijnwerpers te zetten, lanceerde de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) een zichtbaarheidscampagne in en rond Luxemburg-Stad.

De campagne was van 2 december 2019 tot 12 januari 2020 op de achterkant van lijnbussen te zien zijn en benadrukte de bijdrage van vluchtelingen aan de samenleving wanneer zij toegang hebben tot werk en onderwijs.

De posters die telkens vier foto’s van vluchtelingen op school en op het werk afbeelden, benadrukken het belang van integratie van vluchtelingen in het gastland.