Een jaar na de historische goedkeuring van het Global Compact on Refugees is het eerste Global Refugee Forum een ideale gelegenheid om het principe van het gezamenlijk dragen van de lasten om te zetten in concrete actie. Zo kunnen we onze collectieve respons op vluchtelingencrises versterken. 


Het Global Compact on Refugees biedt een kader voor een meer voorspelbare en rechtvaardige verdeling van verantwoordelijkheden voor het opvangen van mensen op de vlucht. Hierbij wordt erkend dat een duurzame oplossing voor vluchtelingensituaties begint en eindigt met internationale samenwerking.

Meer weten over het Global Compact on Refugees

Het Forum wordt bijeengeroepen op ministerieel niveau. Op die manier kan het de internationale gemeenschap samenbrengen om ambitieuze, nieuwe maatregelen aan te kondigen zoals:

  • De druk op gastlanden verlichten
  • Versterking van de zelfstandigheid van vluchtelingen
  • De toegang tot oplossingen in derde landen uitbreiden
  • Verbeteren van de situatie in de landen van herkomst om een veilige en waardige terugkeer mogelijk te maken

Het Forum biedt een unieke kans voor internationale organisaties, overheden en lokale autoriteiten, het maatschappelijk middenveld, de private sector en vluchtelingen om samen te komen en nieuwe, duurzame oplossingen voor de huidige situatie te vinden. Vluchtelingen zijn zelf een integraal deel van de voorbereidingen voor het Forum en worden voortdurend betrokken en geraadpleegd. Tijdens het Forum zullen ook goede praktijkvoorbeelden worden uitgewisseld.

Dit eerste Forum zal zich richten op zes thema’s:

– Regelingen voor het delen van lasten en verantwoordelijkheden

– Onderwijs

– Jobs en levensonderhoud

– Energie en infrastructuur

– Oplossingen

– Beschermingscapaciteit

Gerelateerde evenementen zullen plaatsvinden in Genève, Zwitserland, voorafgaand aan het Forum. Hier vindt u het huidige programma.

Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met het Global Refugee Forum Coordination Team op [email protected] Wij verwelkomen uw feedback.

Postercampagne in Luxemburg Stad

Op 17 en 18 december vindt voor de eerste keer in Genève het Global Refugee Forum plaats. Om deze belangrijke bijeenkomst in de schijnwerpers te zetten, lanceert de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) een zichtbaarheidscampagne in en rond Luxemburg-Stad.

De campagne zal van 2 december 2019 tot 12 januari 2020 op de achterkant van lijnbussen te zien zijn en benadrukt de bijdrage van vluchtelingen aan de samenleving wanneer zij toegang hebben tot werk en onderwijs.

De posters die telkens vier foto’s van vluchtelingen op school en op het werk afbeelden, benadrukken het belang van integratie van vluchtelingen in het gastland.