Het wereldwijd Vluchtelingenpact

Het wereldwijd Vluchtelingenpact komt voort uit de New York Verklaring voor Vluchtelingen en Migranten die in 2016 werd aangenomen. In dit document wordt een meer uitgebreide respons op deze crises uiteengezet in het Comprehensive Refugee Response Framework (CRRF).

Het pact roept op tot meer steun voor vluchtelingen en de landen die hen opvangen – vaak de armste landen ter wereld – en wil vluchtelingen helpen hun autonomie te herwinnen, zodat ze zelf kunnen bouwen aan hun toekomst en een bijdrage kunnen leveren aan hun gastgemeenschap.

Het Vluchtelingenpact wil vier doelen bereiken:

✔  verminderen van de druk op de landen die de meeste vluchtelingen opvangen;
✔  stimuleren van zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van vluchtelingen;
✔  verbeteren van hervestigingsmogelijkheden en legale en veilige manieren om bescherming te krijgen;
✔  verbeteren van de levensomstandigheden in landen van herkomst, zodat vluchtelingen veilig kunnen terugkeren.

 

Wat houdt het wereldwijd Vluchtelingenpact in?

Het wereldwijd Vluchtelingenpact bestaat uit vier delen:

1. Een inleidend hoofdstuk waarin de context, de grondbeginselen en de doelstellingen van het wereldwijd Vluchtelingenpact worden uiteengezet.

2. Het Comprehensive Refugee Response Framework (CRRF), zoals door de lidstaten aangenomen in bijlage I van de New York Verklaring.

3. Een actieprogramma met concrete maatregelen die moeten bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het pact, met name:

• regelingen voor het delen van lasten en verantwoordelijkheden, waarover een akkoord moet worden bereikt tijdens het Global Refugee Forum (dat om de vier jaar plaatsvindt); alsook nationale en regionale regelingen voor specifieke situaties, ondersteund door financieringsinstrumenten, partnerschappen, en het verzamelen en delen van gegevens.

• de identificatie van gebieden waarin steun nodig is, met betrekking tot toegang tot het grondgebied en opvang, om in specifieke behoeften te voorzien, gemeenschappen te ondersteunen en de toegang tot oplossingen te vergemakkelijken.

4. Regelingen voor follow-up en evaluatie, hoofdzakelijk via het Global Refugee Forum, dat om de vier jaar plaatsvindt; via formele bijeenkomsten op hoog niveau (die om de twee jaar tussen de fora worden gehouden); en via jaarverslagen van de VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen aan de Algemene Vergadering van de VN.